Niet alleen de spelers, leiders en trainers sluiten deze weken het seizoen af, ook de VAKO-sponsoren. Als slotstuk was er voor hun een haringparty georganiseerd. Die buitenkans lieten velen zich niet ontnemen.

Sinds twee jaar kent onze voetbalclub een echte Businessclub. Want niet alleen leden zijn nodig en vrijwilligers, ook sponsoren. En daar heeft VAKO geen klagen, want niet alleen nemen alle leden van de club jaarlijks minimaal een Bronzen-sponsorpakket af, tussendoor kan op ieder van hen ook altijd een beroep worden gedaan.

Het doel van de Businessclub is elk jaar enkele activiteiten te organiseren die het voor elk van hen interessanter maken VAKO-sponsor te zijn. En daarbij wil men vooral ook elkaar treffen en bijpraten. En daar was deze middag alle gelegenheid toe. De Sponsorcommissie had een leuke bijeenkomst georganiseerd bij Bouwbedrijf Doornbos en Vishandel Johnny Vos op het terrein.

De midag opende met een welkomstwoord van voorzitter Koos Koops. Daarin evalueerde hij het afgelopen seizoen en keek daarbij ook terug op minder mooie zaken zoals de moeizame start van de competitie van het eerste elftal en het daaruit voortkomende ontslag van de trainer. Maar natuurlijk waren er voldoende mooiere momenten zoals het klassenbehoud van dat zelfde team, de goede vooruitzichten van de seniorenteams voor komend seizoen, de wederom geslaagd verlopen DFG-Cup en afgelopen weekeinde het EF-kamp. Daarnaast ging hij ook nader in op de wisselingen in het bestuur inclusief enkele posities die daarin nog vervuld moeten worden waaronder die van hem zelf.

20190624 Haringparty 03

Daarna gaven Lammert Doornbos en Johnny Vos de aanwezigen een fraai doorkijkje in hun beider bedrijven. Doornbos is een allround bouwbedrijf voor renovatie, verbouw, nieuwbouw maar ook “het verhangen van een kozijntje”. Momenteel is Doornbos nadrukkelijk bezig wat jonge mensen binnen het bedrijf te halen en het Vriezer-bedrijf zo voor de toekomst klaar te maken.

20190624 Haringparty 02

Vishandelaar Johnny Vos getuigde van zijn vakmanschap door de aanwezigen een keur aan heerlijke nieuwe haringen te presenteren, maar niet nadat hij uitleg had gegeven over de herkomst van deze nationale delicatesse, de vangst, verwerking en vooral ook hoe uiteindelijk toch iedere visboer een eigen “Hollandse Nieuwe” presenteert.

Edmond Varwijk