Niet alleen de vereniging is klaar voor een normaal voetbalseizoen, de leden zijn het ook. Dat is wel het gevoel dat overheerst na een weer ‘gewone’ algemene ledenvergadering.

Om even over half acht opent voorzitter Stef Drenth de vergadering. In de zaal een zestiental leden dat uiteindelijk oploopt tot vijfentwintig. Eerst een moment van stilte voor de leden die VAKO ontvallen zijn. Bij de mededelingen informeert Stef de leden over de stand van zaken in de samenwerking met SV Tynaarlo bij de jeugd (‘de bal ligt in Tynaarlo, binnenkort ontmoeten de besturen elkaar’), vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn bij de overgang met het selectieteam naar de zaterdag (‘door wat met de aanvangstijden van de wedstrijden te schuiven, lukt het elke zaterdag nog zover’ aldus wedstrijdsecretaris Jan Jansen) en de aankondiging van een aanstaande strategiesessie van het bestuur om behalve met operationele zaken de komende tijd ook met de verdere toekomst actief bezig te gaan (‘jeugd, velden, ledenbehoud, input is welkom’).

20211012 alv 02     20211012 alv 03 

De huldiging van jubilarissen en andere blijken van waardering is een inhaalslag van de vorige ALV toen alles online was. Daarom dit keer echte bloemen voor Bram Brands, Johan Homan en Rien Jansen allen 25-jaar lid van VAKO, net als de niet-aanwezige Marten Lammers. Wel weer bloemen en applaus voor René Doorten voor 40 jaar lid en secretaris en duizendpoot Bas Baalmans die ook al "opnieuw" wordt benoemd tot Lid van verdienste. Dan zijn er nog prijzen voor topscorer van het vorige seizoen Brent Travaille met 33 goals, de DFG-prijs voor de minst gepasseerde keeper gaat naar Rolf van Wijk en de Fairplay gaat naar Rien Jansen met het 35+ voetbal.

Hierna volgt het Videojaarverslag 2020-2021, gemaakt door de secretaris met toch nog opmerkelijk veel leuke beelden uit een voetbaljaar dat geen voetbaljaar was. Pubquizen passeren, online meetings, jeugdvoetbal op het veld, trainingen, en toch ook heel veel dat gewoon niet anders is dan vorige keren. Rolf van Wijk merkt naar aanleiding van de beelden op dat het mooi is dat de selectie nadrukkelijker aansluit bij het overige voetbal, iets dat de voorzitter van harte onderschrijft. Dat selectiespelers op zaterdagochtend de wedstrijdjes van de allerjongste jeugd in het Rabo Jeugdstadion begeleiden en fluiten is een mooi initiatief.

Hierna volgen de cijfers van begrootte en gerealiseerde baten en lasten. Penningmeester Dennis Wollerich laat zien hoe gerichte ingrepen en bezuinigingen het afgelopen jaar ons voor echte problemen hebben behoed. De controlecommissie onder leiding van Fred van der Ploeg geeft decharge voor de boeken. Thom van Wijk treedt toe tot de commissie voor volgend seizoen als vervanger van Riko Postma. Komend seizoen zijn de vooruitzichten financieel minder mooi. Er is een flinke verhoging van het budget voor de jeugdtrainers. Willem Dekker vraagt hoe dit zich verhoudt tot de ambities bij de jeugd waar in sommige leeftijdscategorieën soms maar één team is. De voorzitter geeft aan dat spelplezier en goede trainingen belangrijk zijn om de jeugd te behouden en nieuwe leden te trekken. Daarom dat het bestuur deze investering verantwoord vindt. Koos Koops wil weten of het bestuur van SV Tynaarlo met wie bij de jeugd toch wordt samengewerkt, deze visie ook deelt. Het is een van de onderwerpen die binnenkort besproken wordt, aldus Stef Drenth. Als de cijfers van het scherm gaan bedankt de penningmeester nog Alle Tamminga voor de samenwerking en René Doorten, Koos Koops en René Kaper voor hun adviezen.

20211012 alv 01     20211012 alv 04 

Bij de rondvraag wordt er aandacht gevraagd voor de verzorging van de scheidsrechters in de rust, het parkeren van fietsen vooral op de zaterdagochtend door de jeugd en de gebruiksmogelijkheden van het sportpark op zondag. Henk Vissia geeft aan nog vijf vrijwilligers te zoeken om voor een deel van het dorp de verkoop en levering van de ijstaarten met Kerstmis te regelen. En Rolf van Wijk vraagt of de zware aluminium goals van het oefenveld vervangen kunnen worden. Jan Jansen geeft aan dat voor dit laatste al acties gestart zijn.

Even na half negen is de ALV klaar en vult de kantine zich met het vertrouwde geluid van leden in gesprek met elkaar, sommige onder het genot van nog een laatste bakkie koffie anderen toch maar een biertje.

Edmond Varwijk