Omdat het socializen al in het zonnetje op het balkon van de bestuurskamer was gebeurd, ging de vergadering na de opening door de voorzitter, direct van start.

Om 19:42 opent voorzitter Stef wat alweer de laatste vergadering van alweer een bijzonder seizoen is. Hoewel de agenda anders dicteert, het eerste onderwerp zijn de scheidsrechters. Zitten we nu krap of valt het mee? Als straks alle teams op zaterdag spelen hebben we de ene zaterdag er vijf en de andere week vier nodig. Namen en hun wensen/inzetbaarheid worden besproken en misschien is dit een mooi punt om te bespreken met SV Tynaarlo. Het organiseren van de samenwerking met SV Tynaarlo heeft veel energie gekost en de teleurstelling over het last-minute niet doorgaan ervan is onverminderd groot. Berichten in de media vanuit Tynaarlo dat ‘de SJO even in de ijskast ligt’ helpen ook al niet. Omdat de commissies die de SJO voorbereid hebben hun werk hebben afgerond, pakt Patrick Steenbergen het punt op om gegeven de nieuwe situatie het gesprek te voeren met SV Tynaarlo over de geografische verdeling van trainingen en wedstrijden van de ST’s.

Afgelopen seizoen was het eerste waarin VAKO werkte met een Technische Commissie en een andere invulling van de jeugdcommissie. Vanuit het bestuur is er grote waardering voor de inzet van beide groepen en de manier waarop zij hun taak invullen en bijdragen aan het voetbal bij VAKO.  Liza heeft een evaluatie gedaan met de jeugdcoördinatoren en punten worden besproken. Na aanvang nieuwe seizoen wil het bestuur zowel de Technische Commissie als de jeugdcoördinatoren uitnodigen voor een gezamenlijke sessie. Behalve het bespreken van onderlinge punten willen we dan ook bekijken of het nieuwe bouwwerk voldoet. Ook al omdat de SJO niet doorgaat willen we volop inzetten in het versterken van onze jeugdtak, het verhogen van aantallen jeugdleden en kwaliteit van de trainingen.

Penningmeester Dennis geeft een up-to-date overzicht van de financiën. Het stemt gegeven het uitzonderlijke jaar tot tevredenheid. Door goed op de kosten te letten en waar mogelijk aanvragen te doen voor corona-subsidies waarvoor de club in aanmerking kwam, is de schade beperkt gebleven. In augustus zal een eerste conceptbegroting voor het nieuwe jaar worden besproken om die dan in oktober voor de ALV definitief te maken.

De voorbereiding voor het VAKO Jubileumweekeind is in volle gang. De aanvraag vergunning is in april gedaan. Het jubileumweekend moet een weekend worden voor alle leden maar ook voor het dorp. De populaire pubquiz van de VVV komt naar de feesttent op vrijdagavond, de zeskamp is voor jeugd en senioren van VAKO maar ook buurtteams, vriendengroepen en andere verenigingen. Zaterdagavond groot feest in de tent met de band The Great Pianos, zondag de receptie en reünie waarbij we natuurlijk hopen op veel (oud) leden.

Vanwege de verwachtte drukte op de zaterdag is een verkenning gedaan op een uitbreiding van de kantine. Er komt een advies van enkele technische mannen met verstand van bouw. Hierbij willen we ook nog inzetten op verder verduurzamen. Zolang er nog geen uitbreiding is, zullen we voor de periode in het najaar tenten plaatsen op het terras. Er zijn dan wel nieuwe staanders nodig, de laatste zijn eerder dit jaar bij een storm beschadigd en onbruikbaar geraakt. Als onderdeel van de nieuwe deal met Heineken worden er de dag na de vergadering enkele grote parasols geplaatst op het terras met verzonken voeten.

De sponsorcommissie meldt de komst van een nieuwe sponsor, Gorter Tweewielers te Eelde. Ook is de eerste advertorial op de site verschenen, de eer was aan vishandelaar en VAKO-man Johnny Vos en zijn vrouw Nancy. De komende periode zullen alle hoofd- en co-sponsoren op deze manier worden gepresenteerd. Op zaterdag 4 juli gaan de co-sponsoren hun contract verlengen en hetzelfde geldt voor hoofdtrainer Cor Meijer.

Het kaboutervoetbal was al een succes, het vervolg erop zo mogelijk nog meer. Trainster Hennie Jagt had afgelopen week meer kinderen te voetballen dan voetballen. Bovendien was de groep te groot voor één trainer. Liza Doornbos en Leon Vijfschaft gaan daarom ondersteunen. Bekeken wordt of een  tweede groep mogelijk is om ook de jongste jeugd die op woensdagmiddag al andere activiteiten heeft, te kunnen laten kennis maken met voetbal. Aanvullend heeft Liza een jaarplanning gemaakt met daarop alle jeugdactiviteiten en activiteiten voor de ouders van jeugd.

Tot slot meldt bestuurslid communicatie dat de redactie voor de nieuwe VAKO Presentatiegids bijeen is geweest en inmiddels de eerste kopij zelfs al binnen is. Concreter, maar de aandachtige sitebezoeker heeft dat al opgemerkt, sinds kort communiceert VAKO dankzij webmaster Arjan Luchies ook veilig. De site is voorzien van een geldig certificaat, check het hangslotje.

Het bestuur sluit deze laatste vergadering af in de kantine waar net de laatste spelers die hebben getraind, op punt van vertrek staan. Na het eerste biertje volgt nog een tweede maar daarna is het mooi geweest. In juli geen vergadering, in augustus weer. Tot die tijd, Whatsapp voor lopende zaken en vooral veel vakantiefoto’s.

Edmond Varwijk