Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging VAKO, gevestigd te Vries, gemeente Tynaarlo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40048849, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel    Welke persoonsgegevens    Bewaartermijn 
Registratie als lid van v.v. VAKO en de KNVB   
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Interesse vrijwilligerswerk
 • Legitimatiebewijs (allen ouder dan 16 jaar)

Indien jonger dan 16 jaar:

 • Naam vader/verzorger
 • Beroep vader/verzorger
 • Naam moeder/verzorger
 • Beroep moeder/verzorger
 • Interesse vrijwilligerswerk vader/moeder/verzorger
 • Akkoord vermelding op website (zoals foto’s, naamsvermelding in wedstrijdverslagen en teamindeling)
  Gedurende de lidmaatschapsperiode tot twee jaar nadien. Voor gegevens op de website (zoals foto’s, naamsvermelding in wedstrijdverslagen en teamindelingen) geldt dat de website wordt gearchiveerd om historische redenen.
    Grondslag   Ontvanger
   

Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.

 
 •  Ledenadministratie v.v. VAKO
 • KNVB
         
Doel   Welke persoonsgegevens    Bewaartermijn 
Contributieheffing  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
  Gedurende periode van lidmaatschap en tot 2 jaar daarna, daarna alleen financiele administratie voor 7 jaar.
    Grondslag   Ontvangers 
    Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst  
 • Boekhouder
 • Ledenadministratie
         
Doel   Welke persoonsgegevens    Bewaartermijn 

Uitgifte van kleding 

(Alleen jeugdleden)

 
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Kledingmaat
  Gedurende het seizoen tot twee jaar nadien.
    Grondslag   Ontvangers 
    Uitgifte club- en wedstrijdkleding  
 • Kledingcommissie
 • Elftalleiders
         
Doel   Welke persoonsgegevens   Bewaartermijn
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren   De cookies op de VAKO-site bevatten geen persoonsgegevens.   Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
    Grondslag   Ontvangers
     Toestemming  
 •  Websitebeheerders
 • Analytics-tools
         
Doel   Welke persoonsgegevens   Bewaartermijn
Ter benadering na beeindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reunie of bijzondere gebeurtenis.  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
    Grondslag   Ontvangers 
    Toestemming   Vrijwilligerscommissie indien van toepassing
         
Doel   Welke persoonsgegevens    Bewaartermijn 
Sponsoring  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Bedrijfsnaam
  Gedurende periode van sponsoring en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiele administratie voor 7 jaar.
    Grondslag   Ontvangers
    Toestemming  
 • Sponsorcommissie
 • Boekhouder
 • Bestuur

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. In de cookies op de VAKO-website worden echter geen persoonsgegevens geregistreerd. De site gebruikt alleen de volgende cookies:

Cookie  Persoonsgegevens  Bewaartermijn  Doel 
Joomla  Geen  Geen  Informatie over huidige sessie 
Twitter  Geen  2 jaar  Controleren of er nieuwe berichten zijn voor de Twitter-feed
AddToAny  Geen  1 jaar  Informatie over koppelingen naar social media
KNVB Widget Geen  2 jaar  Informatie over welke club in de widget wordt getoond.

 

De Twitter-cookie en de KNVB-widget bevatten alleen het club-id. Dit is het clubnummer van VAKO en zorgt ervoor dat de site aangeeft of er nieuwe berichten zijn in de VAKO-twitterfeed en dat in de KNVB-widget met komende wedstrijden, de VAKO-wedstrijden worden getoond (en niet die van een andere vereniging.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Beveiliging persoonsgegevens De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy-beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Bas Baalmans

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer: 0592-580700

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Link naar de downloadversie van deze privacyverklaring.