De tweede vergadering in het nieuwe jaar. Na wat gewirwar doordat ondergetekende zijn microfoon had uitstaan en de rest van het bestuur deze onverwachte stilte als een technische storing ervoer, opende enkele minuten na acht uur voorzitter Stef Drenth de vergadering.

Te gast is Mike Baalmans, lid van de Technische Commissie. Het onderwerp is de trend in sport en onderwijs bij de trainingen ‘breedmotorisch’ te trainen en minder specifiek alleen op voetbal. Een enkele vereniging in de buurt is hiermee bezig en succesvol. Inzet van een extra kracht die ook de huidige trainers kan ondersteunen en hen helpt om te gaan op de spelers die extra didactische vaardigheden vergen, de ‘spelers met een rugzakje’, is een ander voordeel. Geen Wiel Coerver-methode dus of kies je voor geen impact door het naast de bestaande trainingen te doen? Omdat er een concreet aanbod ligt, volgt een goede discussie waarin veel vragen langskomen en opties worden bedacht zoals de training ook aanbieden aan de senioren of  samenwerken met andere sportverenigingen.  We nemen de tijd voor verdieping op het onderwerp en bespreken het in de zomer opnieuw.

De samenwerking met SV Tynaarlo komt goed op stoom. Het eerste gesprek van de commissies aan beide zijden is geweest en Stef is bijzonder tevreden met stemming in het overleg. Geen aarzeling ermee aan de slag te gaan, slechts een kleine nuancering in de opdracht, belangrijke details toegevoegd zoals de teamindeling, kortom het geeft energie. Gekozen is voor een top-down-aanpak waarbij eerst structuur en financiën worden besproken maar waar wel parallel daaraan in twee subgroepen de kleinere thema’s worden uitgewerkt. De ambitie is een SJO per 1 juni, besproken wordt hoe we de vereniging betrekken en goed informeren.

De coronacrisis wordt al niet meer als een crisis ervaren, alles went. Toch is het nog steeds een onwenselijke situatie zonder voetbal, alleen kunnen we er zelf zo weinig in betekenen. Jeugdtrainingen worden zoveel mogelijk gefaciliteerd en in de voorjaarsvakantie is er een voetbalschool waar bovendien alle leden tot 14 jaar met een leuke korting aan kunnen deelnemen. En verder snakken we naar een tijd waarin ook senioren weer kunnen trainen en iedereen liefst ook weer in competitieverband aan de slag kan.

De sponsorcommissie is actief richting bestaande en nieuwe sponsoren. Via de website willen we ook meer aandacht geven aan de sponsoren middels kleine portretjes zoals die dit jaar ook van de hoofdsponsoren in de presentatiegids staan. Verder is er overleg geweest met webmaster Arjan Luchies over de mogelijkheden de site te vernieuwen. Er is veel mogelijk en de komende tijd gaat Ruben Doornbos en vanuit de sponsorcommissie aangevuld met Roan Vos dit verder bekijken. Een eerste concrete actie zal het aankopen van een SSL-certificaat zijn om de communicatie met de site te beveiligen. Een andere digitale vernieuwing is het upgraden van de VAKO-eHerkenning, zeg de DigiD van onze vereniging. Deze moet naar een hoger niveau om de VOG-verklaringen voor vrijwilligers te kunnen blijven aanvragen maar ook voor meer incidentele zaken zoals toegang tot de UWV-website en het aanvragen van een kenteken voor de MO-trekker bij de RDW. Edmond Varwijk die de huidige eHerkenning niveau 1 beheert zal dit uitvoeren en blijven beheren. Een reden om meerdere eHerkenningen te hebben is er nog onvoldoende.

Er is een nieuwe kledingleverancier en dit is ook gecommuniceerd met importeur Deventrade. De communicatie wacht op een gunstig moment om hier gepaste aandacht voor te krijgen, de mogelijkheden door corona momenteel erg beperkt. Ruben en Edmond stemmen het verder af. Daarnaast komt er een nieuwe sessie met Deventrade en de nieuwe leverancier om te kijken naar de opvolging van de Hummel Atletico-wedstrijdkledinglijn die gestopt is.

Bij de senioren gaat nu de technische staf is verlengd, de aandacht over naar de spelers. Bestuurslid Patrick Steenbergen gaat een overleg plannen om de behoeften en wensen voor het volgende seizoen te peilen. Met enkele spelers is al gesproken en het belooft weer een flinke puzzel te worden. Daarop vooruitlopend heeft Patrick een aantal scenario’s uitgewerkt die worden besproken.

Bestuurslid jeugdzaken Liza Doornbos heeft nu de opzet van de jeugdafdeling eerder dit jaar is gewijzigd, de verschillende functies en relaties uitgewerkt in een document. Dit wordt besproken en kan na enkele kleine aanpassingen vastgesteld. Het document geeft een helder beeld van hoe we bij VAKO binnen de jeugd samenwerken. Ook is samen met enkele andere verenigingen bekeken hoe we zodra het kan, een onderlinge competitie kunnen opzetten. Een concreet schema is al uitgewerkt door FC Zuidlaren, maar de voorkeur en verwachting is dat de KNVB hierin zelf het voortouw neemt.

De MO-ploeg is door corona en sneeuw al even niet op het terrein geweest. Hopelijk gaat dit snel veranderen. Deze week geen trainingen zo wordt besloten om de velden goed te laten herstellen, net als een lekkage in het clubgebouw die bij bestuurslid Jan Jansen was gemeld dat inmiddels ook alweer is.

Om 22:32 sluit de voorzitter de vergadering, de headsets mogen af, de oortjes uit.

Edmond Varwijk