AGENDA Algemene Ledenvergadering v.v. VAKO d.d. 12 oktober 2021

Plaats van handeling: Kantine VAKO te Vries. Tijdstip: 19.30  - …

 Onderwerp:

 Toelichting:

 Evt bijlagen:

 1. Opening

   

 2. Mededelingen en ingekomen stukken met oa update samenwerking SVT en zaterdag-zondagvoetbal

   

 3. Notulen ALV 2020                           

 

 4. Uitreiken blijken van waardering

   

 5. Uitreiking DFG prijs, topscorer trofee en Fairplay bokaal

   

 6. Jaarverslag 2020-2021 secretaris in beeld

 

 

 7. Financiële jaarverslag 2020-2021 penningmeester

 

Op ALV

 8. Verslag controle commissie

   

 9. Benoeming controle commissie

   

 10. Begroting

   

 11. Bestuursverkiezing

Bas Baalmans loopt af , bereid tot verlenging van drie jaar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave van (tegen)kandidaten door tenminste drie stemgerechtigde leden ondersteund, dient schriftelijk te geschieden, vergezeld van een bereidverklaring door de kandidaat.

 

 12. Rondvraag

   

 13. Sluiting