De eerste bestuursvergadering na de zomervakantie, de agenda traditioneel vol operationele zaken voor het nieuwe voetbalseizoen. 

Om even voor acht opent de voorzitter de vergadering. Bij de koffie appeltaart en vlaai om de vakantieverjaardagen te vieren én natuurlijk het begin van een nieuw seizoen. Behalve deze heerlijkheid van de COOP waren beschuit met muisjes ook een optie geweest, want na een traject dat langer duurde dan verwacht zit er een kentekenkaart voor de VAKO-trekker in de vakantiepost van de secretaris. Garagebedrijf Hazenberg kan nu de kentekenplaat verzorgen maar er moet nog even in overleg met de MO-ploeg naar het model daarvan gekeken worden.

Al voor de vergadering is buiten op het hoofdveld een nieuwe foto van het bestuur gemaakt, voor in de Presentatiegids. De ‘making-of’ daarvan ligt op schema om rond de eerste competitiewedstrijd van de teams in dorp en omgeving weer overal in de bus te liggen.

Een ander traditioneel augustus-agendapunt is de klusjesdag maar het park ligt er prachtig bij. Dank aan de MO-ploeg die de vakantie en ook de coronatijd daarvoor veel werk heeft verzet. Momenteel is men nog druk het houtwerk van de banken te vervangen en Jan Jansen stelt voor ook de niet-geplande banken te doen. Daarvoor zijn 40 extra planken nodig. Een klus die nog wel echt moet gebeuren is het verwijderen van onkruid. Overal in de belden zit weegbree en die moet er met de hand uitgestoken worden. Een klus waarvoor je op de knieën over het veld moet. Als datum wordt 28 augustus vanaf 9 uur afgesproken, Jan Jansen coördineert en zal het nog even met Henk Boer van de MO-ploeg bespreken. Een bericht op de site zorgt hopelijk voor voldoende vrijwilligers om deze belangrijke klus te klaren.

In het nieuwe seizoen zal de kantine op zaterdagochtend door vrijwilligers gerund moeten worden. Plan is dit bij de jeugdteams te beleggen die dan ook hun wedstrijden spelen. Vanuit de vereniging moeten we zorgen voor goede instructies en een achterwacht bij problemen. Het zal op de ouderavond die er komende weken is, worden besproken. Samen zijn we VAKO en dat kan niet zonder inzet van iedereen. Jan Jansen maakt het nieuwe rooster voor het bestuurslid van dienst. Over het uitwisselen en soms lenen van scheidsrechters heeft hij contact gehad met SVT, daar zal dit intern worden besproken. In het verlengde daarvan wordt gedacht aan het organiseren van een cursus voor nieuwe scheidsrechters, want een paar meer zou handig zijn.

Komend weekeinde is het 90+1 VAKO-jubileumfeest. Op de site en via de media is al breed gecommuniceerd. Inmiddels ruim over de honderd aanmeldingen en ze komen nog steeds binnen. Alles gebeurt corona- en slecht weer-proof buiten in tenten, de benodigde spullen zijn besteld door de jubileumcommissie en ook kantinebeheerder Henk Bakker heeft veel geregeld.

Op 11 oktober zal er een ALV zijn. Aanvang 19:30 uur, plaats van handeling de VAKO-kantine want we gaan voor een fysieke vergadering. Het is in elk geval de verjaardag van één zeer gewaardeerd lid van de vereniging maar een andere datum rolt er qua beschikbaarheid van de bestuursleden niet uit. Het bestuur gaat daarnaast eveneens in oktober een langere strategiesessie doen. De volgende vergadering zal daarvoor een lijst met onderwerpen worden bepaald.

Penningmeester Dennis Wollerich bespreekt de financiën. Dit keer geen totaal overzicht maar alleen de opvallende zaken en alles waar vragen over zijn, worden besproken. Zoals eerder gezegd, door flink in de kosten te snoeien en waar mogelijk gebruik te maken van relevante corona-regelingen is de schade beperkt, maar we zijn wel toe aan een normaal jaar met normale inkomsten. De buffer van het kledingfonds is voldoende om einde dit jaar als de Rabobank stopt, de teamkleding bij de jeugd te vervangen. Daarbij wel ook de ontwikkeling van de SJO afwachten. Mocht eerder toch al teamkleding vervangen moeten worden dan gaan we dat wel doen.

Bij de VAKO-jeugd is vooral Mike Baalmans met de Technische Commissie druk bezig geweest met het zoeken van trainers en het voorbereiden van het nieuwe seizoen. Bij de jeugdcommissie zijn twee coördinatoren gestopt, de resterende groep zal onder leiding van Liza Doornbos bepalen hoe men verder gaat. De verandering die vorig jaar al is ingezet met de bestuursdeelname van Liza vanuit de jeugd en de veranderende manier van werken met een TC bevalt goed. Daarbij stemmen ouders, spelers en leiders via groepschat hun zaken steeds sneller onderling af. Dit zorgt voor een mogelijk andere behoefte aan ondersteuning vanuit de club dan voor enkele jaren nog.

De velden liggen er voor VAKO-begrippen goed bij en ook de doelgebieden zijn beter dan ze waren. Voor het eerst is gewerkt met graszoden en hoewel het resultaat niet perfect is, het groeizame weer heeft een positieve bijdrage geleverd. De doelen moeten er weer in, op 26 augustus speelt de selectie zijn eerste wedstrijd thuis. Er zijn nieuwe vlaggenmasten geplaatst, geschonken door Hendrik Siegers. Jan Jansen gaat onderzoeken of het mogelijk is het jeugdveld te voorzien van verlichting, bijvoorbeeld vanaf de lichtmasten van het hoofdveld. Edmond Varwijk uit zijn zorgen dat er in het nieuwe seizoen met veel wedstrijden op zaterdag wel heel veel wedstrijden ‘achter het zandpad’ zullen worden gespeeld wat zorgt voor minder binding met het sportcomplex en ook voor minder faciliteiten voor de bezoekers. Een onderwerp om later te verdiepen ook kijkend naar de al langer bekende behoefte aan een beter trainingsveld, kunstgras of een andere vorm die al eens is besproken. Een traject dat vraagt om verdere verdieping.

Om kwart voor 11 sluit de voorzitter de vergadering. De kop is er weer af.

Edmond Varwijk