De vergadering van vrijdagavond 28 mei was zo gepland om op de besluitvorming richting SJO met SV Tynaarlo voor 1 juni 'een klap te geven'. Eerder werd echter duidelijk dat dat niet zou gebeuren met het op het allerlaatste moment afzeggen van de bijzondere ledenvergadering in Tynaarlo. Inmiddels heeft in Tynaarlo naar aanleiding hiervan het voetbalbestuur haar taken neergelegd.

Het bestuur is na overleg tot een herbezinning gekomen omtrent de samenwerking met SVT na alle ontwikkelingen van deze week. Allereerst wil VAKO graag doorgaan met de huidige samenwerkende teams, omdat deze JO13, JO14 en JO15 tot grote tevredenheid functioneren volgens ouders, spelers en begeleiding en het stoppen van deze samenwerking zou vooral de jonge voetballers duperen. Wel is het bestuur van mening dat bij gebrek aan perspectief nav de laatste ontwikkelingen de verdeling mbt locaties wedstrijden en trainingen meer naar ratio zal worden verdeeld dan tot dusverre het geval was. Daarnaast zal VAKO een pas op de plaats maken en is SVT aan de bal omtrent het vervolg van de samenwerking tussen VAKO en SV Tynaarlo. Het VAKO-bestuur zal deze herbezinning en de daaruit veranderde invulling van de samenwerking middels een brief aan het omni-bestuur van SVT kenbaar maken. Ook willen we in de brief duidelijk maken dat de teleurstelling groot is omdat het proces tot dusverre door velen als plezierig, vruchtbaar en energiegevend werd ervaren. 

Naast de samenwerking waren er nog afdoende andere zaken te bespreken. Contact met de gemeente is er volop, enerzijds voor de korte termijn mbt (on)mogelijkheden VAKO 90 jaar en DFG , anderzijds voor de langere termijn omtrent niet-voetbalgerelateerde activiteiten. Ledenbehoud is (weer) prominent op de agenda en de heropening van de kantine wordt besproken.

Het wordt volgend seizoen met vijf seniorenteams, één damesteam en de jeugdteams druk op de zaterdagen op het sportveld De Fielliettaz Goethart. Veldindeling, aanvangstijden en scheidsrechters vragen aandacht, alsmede de grootte van de kantine en wat daar nog aan te doen. Heel anders was weer de discussie bij de nieuwe shirts, korte mouw en met v-hals zo was het besluit. De rode onderliggende thermoshirts zullen via de VAKO kanalen aangeboden worden.

Ook is er volop werk verzet en nog gaande bij de teamindelingen van de jeugd, een soms heikele kwestie. Een compliment van het bestuur voor de technische commissie hoe dit jaar hier mee omgegaan wordt. Het kaboutervoetbal van zaterdag was met de 43 aanmeldingen en de weersverwachting vrijdagavond al een succes en dat werd een dag later alleen nog maar overtroffen. Dit smaakt naar meer, aldus het bestuur en een groot compliment voor de organisatoren.

Kortom: VAKO is in beweging naar meer en meer mogelijkheden binnen de corona maatregelen. Op naar betere tijden!

Het bestuur