In een razend tempo is het alweer einde seizoen. Hoog tijd voor een terugblik op een mooi voetbaljaar 2017-2018 en een vooruitblik op wat er na de vakantie allemaal weer aankomt.

Het eerste volle seizoen vanuit ons nieuwe complex, waar bezoekers nog steeds met open mond naar kijken. Een groot complex ook, terwijl we ondertussen ons ledenaantal langzaam zien teruglopen. Langzaam, maar gestaag genoeg om niet lijdzaam af te wachten. Daarom is er dit jaar energie gestoken in werving en behoud van leden. De belangrijkste acties in dit kader:

  • Er zijn afspraken gemaakt met SKID-kinderopvang om trainingen te verzorgen voor de kinderen op de opvang als kennismaking met voetbal en VAKO
  • We nodigen nadrukkelijk alle kinderen in de leeftijd tot en met 11 jaar uit om dit mee te doen met spelletjes bij ons jaarlijkse jeugdkamp, zaterdagmiddag 16 juni.
  • Voorzetting van de ledenraad: door in gesprek te gaan met onze jeugdleden over wat hen bindt aan VAKO en wat er voor hen beter kan, het voor hen nog beter en leuker maken
  • We werken sinds kort samen met SV Tynaarlo dat met gelijke problemen als VAKO worstelt

De samenwerking met SVT is een belangrijke mijlpaal. De afgelopen maanden hebben we met een groep enthousiaste betrokkenen van beide clubs, onderzocht hoe we het komend seizoen kunnen samenwerken. Dit seizoen is dat immers al bij de dames senioren gebeurden dat bevalt goed. Komend seizoen spelen onze JO15 en JO19-teams onder de naam VAKO/Tynaarlo in de competities. Beide verenigingen houden dus nog hun eigen teams maar dit maakt het nu al mogelijk om incidenteel eens spelers van elkaar te lenen. In de toekomst willen we dat bovendien meer en nadrukkelijker gaan doen, bijvoorbeeld om teams van gelijkwaardige spelers te vormen waar nu het niveauverschil binnen teams bij beide clubs vaak juist erg groot is. Verder gaan komend seizoen enkele meiden van VAKO al voetballen in het MO17-meisjesteam in Tynaarlo, ook onder de naam VAKO/Tynaarlo. Zo wordt voor hun voetballen in een meisjesteam mogelijk waar dat tot nu toe binnen onze vereniging niet lukte.

Vorig jaar al zijn we actief gestart met Positief Opgroeien in Drentse voor sportverenigingen, afgekort POD-sport. En dit jaar hebben we dat voortgezet. Er zijn weer diverse intervisiebijeenkomsten met trainers geweest, een ouderbijeenkomst en we hebben mensen gestimuleerd naar de voorstelling over positief coachen te gaan.

Naast veel plezier op en om en veld, waren er op de valreep bij de jeugd nog twee kampioenschappen te bewonderen: JO17-1 en JO11-2 gingen met die eer aan de haal. Er loopt in de jeugd nog talent rond. Mooi ook dat een aantal jongens van JO19 inmiddels aansluiting hebben gevonden bij de selectie van de senioren.

Met spijtig gevoel maar ook trots zien we aan het eind van dit seizoen veel kwaliteit en ervaring vertrekken bij de jeugd. JC-leden Arjan Luchies en William Tolner stoppen. Voor William is inmiddels Gerard van der Bij tot de Jeugdcommissie toegetreden, maar er is helaas nog geen nieuwe vader of moeder opgestaan om zich in te zetten voor het JO17 en JO19-voetbal. Die persoon zoeken we nog met smart. Daarnaast stoppen ook enkele zeer ervaren trainers, zoals Tom Hogenkamp, Melvin Nuwolt, Martin Darneviel en Patrick Steenbergen. Mooi om te melden dat we ook een flinke aanwas aan nieuwe trainers hebben . We boeten dus wel ervaring in maar kunnen met een gezamenlijke inspanning opnieuw goede trainers opleiden. En last but zeker not least neemt ook Technisch Jeugdcoördinator Mike Baalmans afscheid. De afgelopen maanden is Mike al bezig geweest Stan Alink in te werken, die heeft aangegeven graag deze zwaardere functie binnen de club te willen gaan vervullen. Het is spijtig om deze mannen te zien vertrekken, maar we kijken toch vooral tevreden en trots erop terug dat zij zich zoveel jaren voor VAKO hebben ingezet. Vol vertrouwen kijken we dan ook al weer vooruit naar het seizoen dat na de vakantie start. De nieuwe teamindelingen zijn nagenoeg klaar en worden zo snel mogelijk via de leiders en trainers gecommuniceerd en zullen ook op de website komen te staan. De zomervakantie wat het voetbal betreft duurt dit jaar tot medio-augustus. Dan zullen de trainingen weer beginnen en het eerste weekeinde van september ook de eerste bekerwedstrijden.

De jeugdcommissie wenst iedereen alvast een mooie vakantie! We zien elkaar in augustus voor de start van hopelijk weer een geweldig seizoen.

Stef Drenth
Voorzitter Jeugdcommissie VAKO