Om de vele vrijwilligers die het jeugdvoetbal bij VAKO mogelijk maken, te bedanken voor hun inzet organiseert de Jeugdcommissie op vrijdag 9 maart een feestavond in de VAKO-kantine.

De avond begint om 19:30. Er is ruim tijd voor gezelligheid maar we spelen ook een onvervalste VAKO-pubquiz. Voor een drankje en hapje wordt gezorgd.

Alle elftalleiders, scheidsrechters en trainers van de VAKO Jeugdafdeling zijn van harte uitgenodigd, plus natuurlijk ook de leden van de kledingcommissie, technische commissie, sponsorcommissie, toernooicommissie, ledenadministratie, vertrouwenspersoon, terreincommissie en de jeugdcommissie.

Om niemand over het hoofd te zien, zullen wij de contactpersonen van al onze commissies vragen hun vrijwilligers deze uitnodiging te overhandigen. Denkt u (Denken jullie) en jullie dat er (wij) iemand (wordt) vergeten, geef dit dan door aan één van de leden van de Jeugdcommissie.

Laat even aan je coördinator weten of je komt. Wij zien jullie graag op 9 maart.

Hartelijke groet,

De VAKO Jeugdcommissie