Om acht uur opent voorzitter Stef de laatste bestuursvergadering van wat om andere dan gehoopte redenen, een bijzonder jaar is geworden.

Het jaar 2020 kende te weinig echt voetbal om als vereniging van een goed jaar te spreken. Tijden waren er zelfs geen trainingen en bleef onze prachtige sportaccommodatie grotendeels ongebruikt. Ook het 90-jarig bestaan is niet gevierd en deels ongemerkt voorbij gegaan. Toch ‘zit’ de vereniging niet stil en dat biedt hoop voor een betere toekomst. Onlangs heeft VAKO voor het eerst een online ALV georganiseerd. De techniek was goed verzorgd, deelname ook. Het bestuur heeft erna weinig meer gehoord, wat we dan maar als goed nieuws opvatten. Een ‘restpuntje’ zijn nog de bloemen voor de jubilarissen wat door corona ook al niet is gebeurd.

Het weekeinde voor kerst hebben de bestuursleden in Vries en Donderen en tot in Smilde en Groningen-Stad alle vrijwilligers bezocht die dit jaar een bijdrage aan onze club hebben geleverd. Iedereen kreeg persoonlijk een kerstbrood van bakkers Haafs of Fleddérus uitgereikt. Wederom veel positieve reacties. In een enkel geval bleek helaas het adres niet correct. 

 20201217 kerstkaart 02 1200

Een belangrijke ontwikkeling in het afgelopen jaar, zeker voor de toekomst, is de samenwerking met SV Tynaarlo. Alle jeugdelftallen van beide verenigingen voetballen dit seizoen als ST-team en de intentie om verdere samenwerking in een SJO vorm te geven is ‘aan beide zijden van de brug’ uitgesproken. SV Tynaarlo heeft vier man voorgedragen voor de commissie die de samenwerking verder gaat uitvoeren: Hans Westerhof, Johan Boer en Henk Westerhof als coördinatoren en bestuurslid Jeugdzaken en Sander Elema, een aanstaand bestuurder en nu reeds voetbalvader bij SVT. Vanuit VAKO zullen Gerard vd Bij, Stef Drenth, Jan Jansen en oud-voorzitter Koos Koops aanschuiven. Onze inzet zal zijn het KNVB-stappenplan voor de vorming van een SJO als leidraad bij de verdere ontwikkeling te nemen. De notitie met betrekking tot de toekomst van het dames- en meidenvoetbal, opgesteld door Harrie Hadders van SVT en met ons gedeeld, willen we daarin meenemen.

Een terugkerend agenda- en zorgenpunt zelfs wanneer er niet gevoetbald of getraind wordt, zijn de velden. VAKO is niet tevreden over de kwaliteit en bespeelbaarheid en heeft dit bij de gemeente aangegeven. Daarom zijn afspraken gemaakt over een andere aanpak. De resultaten hiervan kunnen we nog niet toetsen omdat er niet gevoetbald wordt. De ambitie voor een kunstgrastrainingsveld blijft onveranderd. VAKO kent het standpunt van de gemeente die zegt geen financiële middelen te hebben voor kunstgras en opteert voor ‘hooguit O2-velden’. Een 02-veld is een natuurgrasveld met een toplaag die snel opdroogt en een groter totaal aantal uren heeft waarop het te bespelen is. Bij FC Zuidlaren worden dit voorjaar O2-velden aangelegd, VAKO gaat die vereniging benaderen om informatie en ervaringen uit te wisselen. Onbekend is of O2 wel het antwoord is op de behoefte en problemen die onze club met zijn velden heeft. Een positieve noot is de vernieuwing van de verlichting bij het hoofdveld. Deze is onder de coördinatie van Jan Jansen in zeer korte tijd gerealiseerd en met een zeer goed resultaat.

De zaterdagzondagdiscussie staat stil door corona. De verwachting van bestuurslid Patrick Steenbergen is niet dat selectie al komend seizoen naar de zaterdag wil. We moeten hierover ook in overleg met Cor Meijer. De selectietrainer heeft laten zien oog te hebben voor de jeugd en de ontwikkeling bij de JO19-jeugd moet in dit besluit ook worden meegenomen net zoals de jeugdspelers zelf. Het onderbroken seizoen is in elk geval te kort dag om nu een switch te maken. Zoals aangegeven op de algemene ledenvergadering, het proces moet zorgvuldig gebeuren en in afstemming met de leden.

De impact van corona op de vereniging is op dit moment onveranderd en de vooruitzichten stemmen niet direct positief. Onbekend is wanneer senioren weer mogen trainingen, wanneer de competities kunnen hervat of in aangepaste vorm nieuw beginnen. Half januari zoals eerder geschetst door de KNVB wordt het in elk geval niet. Het Oliebollentoernooi in De Kamp is inmiddels ook geannuleerd, gelukkig is er wel tot afgelopen zaterdag door de jeugd buiten getraind en met veel enthousiasme door trainers en spelers. De financiële impact van corona op onze club is aanzienlijk maar het lukt nog die te dragen. Verder heeft een aantal activiteiten die georganiseerd zijn toch ook nog een financiële bijdrage aan de club opgeleverd. De kantine-ontwikkeling ligt stil. Er zijn geen nieuwe vrijwilligers ingewerkt zoals wel beoogd werd. Verder hunkert iedereen naar een paar heerlijke weekenden en weken met een volle kantine en een enthousiaste beheerder. De voorwaarden zijn allemaal aanwezig.

De Sponsorcommissie is begin december nog bijeengeweest. Sinds vandaag staat een video met een bericht van de vereniging voor de sponsors online. De Brillenfabriek is een nieuwe sponsor, Olthof Interieur upgradet zijn pakket, een aantal andere sponsordeals zijn in voorbereiding. Minder leuk nieuws is dat de Rabobank heeft aangegeven na volgend seizoen stoppen als sponsor van de jeugd. Heel lang een belangrijke partner geweest, gaat de bank zijn sponsoring anders invullen waarbij men meer gerichte initiatieven wil ondersteunen. VAKO heeft de Rabobank een bedankje gestuurd voor haar jarenlange bijdrage aan het jeugdvoetbal bij onze vereniging.

De Jeugdcommissie heeft recent een traject met de KNVB ingezet om een aantal voor de toekomst belangrijke thema’s zoals ouderparticipatie, teamindeling en scheidsrechters aan te pakken. Voorstel van de KNVB was via SportDrenthe een procesbegeleider te vragen hierin te participeren en die aanvraag is inmiddels gehonoreerd. Binnenkort wordt besproken hoe verder te gaan, opnieuw ook weer tegen het licht van de mogelijke SJO-vorming bij de jeugd.

Liza vraagt naar beleving en plannen VAKO 90 Jaar. Het is natuurlijk erg afhankelijk van corona, competitie en zo voort. Idee is enkele data te reserveren en te kijken welke er uiteindelijk uitrolt. Voorbereiding starten alsof je weet dat de eerste gaat lukken. 30 mei, 6 juni DFG en anders 22 of 29 augustus. “Kunnen we dan ook mooi meteen de nieuwjaarsreceptie doen” sluit Stef Drenth met een kwinkslag af.

Edmond Varwijk