VAKO voetbal bestaat 31 mei 90 jaar. De club wil daar uitgebreid bij stil staan. Daarom wordt zondag 31 mei 2020 een receptie met aansluitend een reünie voor leden en oud-leden op het sportpark gehouden. Noteer de reünie vast in uw agenda.

1932 vako 1 serie 320    1950 kampioensteam 320    1986 vako mkanaal 2 320 

 

VAKO realiseert zich dat 31 mei Eerste Pinksterdag is, maar vindt dat het de oprichtingsdatum niet onopgemerkt voorbij kan laten gaan. Daarom kondigen we de reünie nu al aan, zodat u deze datum vrij kunt houden.

Er is een reüniecommissie in het leven geroepen die adressen van oud-leden verzamelt en uitnodigingen gaat versturen. Dat probeert we zoveel mogelijk per e-mail te doen.

Daarnaast is een jubileumcommissie bezig nog meer activiteiten in het jubileumjaar (tot eind 2020) te organiseren. Zoals op zaterdag 22 augustus 2020, waar activiteiten voor jong en ouder staan gepland. Daarover hoort u later meer, maar noteer deze zaterdag (de eerste na de zomervakantie) ook vast in uw agenda.

De reüniecommissie en jubileumcommissie VAKO 90 jaar

1992 08 03 vako grc 320    1989 barkhof schouders 320    1984 vako kampioen 320