De verwachtte hoge opkomst werd ruim overtroffen deze maandagavond. Alle zitplaatsen in de kantine waren bezet en een deel van de aanwezigen moest genoegen nemen met een plek achterin bij de sta-tafels. De agenda was er dan ook naar, huldigingen, bestuurswisselingen maar vooral het afscheid van voorzitter Koos Koops.

Liefst twaalf jaar was Koos Koops voorzitter van VAKO-voetbal. Het grootste dossier in al die jaren was zonder meer de nieuwbouw, met een prachtig complex als resultaat waar de club nu weer vele jaren mee vooruit kan. Of in de woorden van burgemeester Thijsen die later op de avond speciaal voor het afscheid ook nog langs kwam, “een accommodatie die maakt dat het bij VAKO vanaf nu weer echt over voetbal kan gaan”. Het bezoek van burgemeester en ook nog wethouder sportzaken Hans de Graaf gaven de speciale avond extra cachet.

20191007 ALV2019 20 1080

Kort voor de woorden van de burgemeester had Koos Koops zelf de benoeming van Stef Drenth als zijn opvolger aan de vergadering voorgesteld, een voorstel dat unaniem werd overgenomen. Nadat de voorzittershamer was overgedragen, was het woord aan secretaris Bas Baalmans. Hij memoreerde de verdiensten van Koos Koops voor VAKO, de grote dossiers die waren gepasseerd, de samenwerking. Als geschenk volgde een voor deze voorzitter karakteristieke ordner, maar dit keer vol persoonlijke berichten van eerdere en huidige medebestuurders, vrijwilligers, kantinebeheerders, huidige en oud-trainers en ook mensen uit het maatschappelijk werkveld. Hoogtepunt was echter de unanieme benoeming van Koos Koops tot erevoorzitter van de club. Een eer die voor hem slechts één keer eerder een voorzitter was toegekomen.

20191007 ALV2019 19 500    20191007 ALV2019 17 500    20191007 ALV2019 18 500 

Blijken van waardering

De benoeming tot erevoorzitter was niet de enige huldiging op deze ALV. Nog voor de overdracht van de voorzittershamer waren al meerdere blijken van waardering uitgedeeld zoals voor 25 jaar lidmaatschap aan Dennis Wollerich, Gert Feunekes en Karst Wagt, 40-jaar aan Ep Steenbergen en 50 jaar aan Willem Dekker én toen nog voorzitter  Koos Koops.

20191007 ALV2019 01 500    20191007 ALV2019 02 500    20191007 ALV2019 03 500 

Speciale blijken van waardering waren er voor Henk Imminga, erelid en al 75 jaar betrokken bij de club en ere-lid Jannes Hof, nog steeds op vele fronten actief maar sinds deze zomer gestopt als scheidsrechter.

20191007 ALV2019 06 500    20191007 ALV2019 07 500 

Prijzen en trofeeën

Traditioneel zijn ook de uitreiking van de DFG-prijs voor de minst gepasseerde keeper, de topscorertrofee en de Fairplay-bokaal aan respectievelijk Gerben Berends, Liza Doornbos en namens ST VAKO/Tynaarlo Vrouwen 1, aanvoerder Adrianne Feunekes.

20191007 ALV2019 08 500    20191007 ALV2019 09 500    20191007 ALV2019 11 500 

 

Jaarverslagen 2018-2019

Tijdens de ALV zijn verder het financiële jaarverslag en het bestuurlijke jaarverslag besproken, de laatste in de inmiddels bekende vorm van een gefilmd jaaroverzicht. De controlecommissie die de kas had gecontroleerd gaf decharge en daarmee was dit formele deel van de ALV afgerond.

20191007 ALV2019 12 1080

20191007 ALV2019 14 500    20191007 ALV2019 13 500 

Bestuurswisselingen

Behalve de benoeming van Stef Drenth tot nieuwe voorzitter waren er meer bestuurswisselingen. Penningmeester Rene Doorten trad af en is opgevolgd door Dennis Wollerich, Willem Heeling met de portefeuille seniorenzaken trad af en is opgevolgd door Patrick Steenbergen, Edmond Varwijk werd benoemd als bestuurslid communicatie en Bert Hofstee volgt Stef Drenth op als voorzitter van de jeugdcommissie en treedt daarmee ook aan in het bestuur. Marc Wijnen die een half jaar de sponsorzaken heeft behartigd heeft aangegeven niet in die positie verkiesbaar te zijn. Voor hem wordt nog een opvolger gezocht.

Edmond Varwijk