Vanaf vrijdag 27 september is het voor leden van de Rabobank weer mogelijk om te stemmen op VAKO en onze club en specifiek onze jeugd te laten delen in het coöperatieve dividend van de Rabobank.

De  coöperatieve Rabobank heeft geen aandeelhouders maar leden. Jaarlijks keert de Rabobank een deel van zijn winst uit aan clubs, stichtingen en verenigingen die mensen samenbrengen. Ben je lid van de Rabobank dan heb je stemrecht en krijg je deze week het stembiljet in e-mail of brievenbus.

VAKO heeft dit jaar een aanvraag gedaan om te mogen delen in de  coöperatieve winst van de Rabobank. Wij willen het jeugdvoetbal in Vries een enorme boost geven door spelers meer te prikkelen en te stimuleren met betere trainingen, trainers beter op te leiden en te ondersteunen en spelers en trainers de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen op het voetbalveld maar ook daarbuiten. Voorzichtig hebben we al een begin gemaakt deze ambitie te verwezenlijken maar met wat extra budget zal het sneller en beter gaan. We hopen daarom op een mooie bijdrage van de Rabobank en ben je lid van de Rabobank en draag je onze jeugd een warm hart toe, stem dan op VAKO bij de Rabo ClupSupport.

Van 27 september tot en met 11 oktober kun je stemmen. Stem, en stem liefst op VAKO!

Rabobank Clubsupport Local Vissen Leaderboard 728x90px F3 2