Om de grote groep vrijwilligers die zich wekelijks inzet voor het jeugdvoetbal bij VAKO te bedanken, organiseerde de Jeugdcommissie een gezellige avond met een eigen pubquiz. Het werd een succes en de aanwezigen hadden een prima avond.

“De opkomst had nog iets hoger mogen zijn, maar verder kijken we terug op een zeer geslaagde avond voor onze vrijwilligers” aldus Jeugdcommissie-voorzitter Stef Drenth. “We wilden eens iets anders doen dan zaalvoetbal en daarna een biertje en hoopten zo meer en ook andere vrijwilligers te bereiken. Daarom dat we dit keer iets anders hebben bedacht, namelijk een avond in onze eigen kantine en een pubquiz om met elkaar iets leuks te doen.” Uiteindelijk waren ruim 30 vrijwilligers aanwezig en zij speelden in teams tegen elkaar in de pubquiz. Voetbal en ook VAKO-kennis waren onontbeerlijk voor de quiz en dat bleek ook wel uit de winnaars: Jannes Hof, René Doorten en Bas Baalmans – samen goed voor 160 jaar VAKO. Iets na middernacht bedankte Stef de aanwezigen en sprak zijn hoop uit alle aanwezigen én nog meer volgend jaar opnieuw te mogen begroeten.