De oude kleedkamers van VAKO zijn gesloopt. De maatschap Hartlief-Lammers heeft met groot materieel de muren geslecht en het puin grotendeels afgevoerd.

Volgende week begint de sloop van de oude kantine. Als ook het puin van dit gebouw is opgeruimd, worden de gaten gevuld met zand van de grote zandbult achter de oude kantine.

Het gedeelte dat door de sloop van de oudbouw vrijkomt wordt bij het trainingsveld aangetrokken. Het trainingsveld heeft onlangs nieuwe led-verlichting gekregen en een deel van het veld krijgt nog nieuwe drainage.

Daarmee is gewacht omdat eerst de kabels voor de verlichting moesten worden aangelegd en de oudbouw moest zijn gesloopt. De oostkant van het trainingsveld heeft al nieuwe drainage.

De tegels voor de oudbouw worden hergebruikt om het pad tussen de jeugdveld en de statribune langs het hoofdveld te verharden. Die klus staat zaterdag op het programma.

Hulde aan de vrijwilligers die helpen bij de sloop en de aanleg van het tegelpad.