Rabobank Assen/Noord Drenthe, onze hoofdsponsor jeugd, is weer gestart met de Rabobank Clubkas Campagne.

VAKO voetbal roept al zijn leden, vrijwilligers, supporters en sponsors op om op onze club te stemmen. VAKO kan daar een aardig bedrag mee verdienen. Vorig jaar ontvingen wij 1200 euro. Het bedrag dat VAKO dit jaar ontvangt, wil de club besteden aan dug-outs en een scorebord voor het nieuwe jeugdveld.

De voorwaarden:
 Alleen leden van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe mogen hun stem uitbrengen.
- Wie een bankrekening van de Rabo heeft, is nog geen lid.
- Leden krijgen van de Rabobank een kaart met een unieke code waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen.
Klanten van Rabobank Assen en Noord-Drenthe kunnen via Internetbankieren, onder ‘Mijn gegevens’ zien of ze lid zijn van Rabobank Assen en Noord-Drenthe.

Stemmen
Voor de Clubkas Campagne kan gestemd worden van 3 tot en met 18 oktober 2017. Leden die voor 1 augustus 2017 lid zijn, ontvangen bij aanvang van de stemperiode een stemkaart met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen.
Via een stemtool kunnen leden hun stem(men) uitbrengen op de vereniging/stichting van hun voorkeur. In dit geval natuurlijk op VAKO voetbal.

Meer info:
- Dit jaar stelt de Rabobank een bedrag beschikbaar van €100.000.
- VAKO kan maximaal 2000 euro verdienen.
- Ieder lid krijgt drie stemmen om te verdelen. Het lid mag maximaal 2 stemmen op één vereniging (VAKO voetbal natuurlijk) uitbrengen. De derde stem mag u geven aan een andere vereniging of stichting.
- Rabobank Assen en Noord-Drenthe heeft nu ruim 21.000 leden.
- Alle stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt per stem naar rato verdeeld. Het is dus in het belang van VAKO zoveel mogelijk stemmen te krijgen.
- De uitslag wordt 30 oktober bekend gemaakt.

Kortom: Stem op VAKO voetbal.