Maandagavond 22 maart om 20 uur zit het bestuur online klaar om toelichting te geven omtrent de hudige ontwikkelingen met betrekking tot het zaterdag- en zondagvoetbal. Zoals eerder gecommuniceerd wordt er momenteel volop verkend in hoeverre het selectievoetbal de overstap naar de zaterdag gaat nemen. Leden, supporters, vrijwilligers en iedereen die VAKO een warm hart toedraagt is hierbij welkom. Na een toelichting van het bestuur is er ook tijd voor het stellen van vragen. Tot maandag. 

De sessie zal via Teams plaatsvinden, dit is de link naar de online sessie.

Het bestuur