Een nieuw jaar maar helaas nog geen normaal voetbaljaar en dus opent om acht uur voorzitter Stef wederom online de bestuursvergadering.

De samenwerking met SV Tynaarlo komt nu echt op stoom. Tussen de beide besturen ping-pongt een opdrachtomschrijving heen en weer voor de commissie die de samenwerking verder moet uitwerken. De laatste versie is al akkoord bij VAKO en wordt deze week besproken bij SV Tynaarlo. Nadat eerder SV Tynaarlo dat al had gedaan heeft ook VAKO nu haar afgevaardigden in de commissie benoemd, te weten bestuursleden Jan Jansen en Stef Drenth, Gerard van der Bij vanuit de jeugd en oud-voorzitter Koos Koops. Het viertal is ook al bijeengeweest en gaat voorstellen om in duo’s relevante onderwerpen op te pakken.

VAKO heeft eerder nieuwe datums vastgesteld voor het DFG-toernooi en het 90-jaar VAKO-feest en deze ook gecommuniceerd. Nu is een verzoek binnengekomen om het DFG te verplaatsen in verband met een nieuw festival in Vries, het Vijverfestival. Hiervan was het bestuur niets bekend bij het plannen van de eigen activiteiten. Voor VAKO is eindelijk weer zaken kunnen organiseren erg belangrijk. Tegelijk zou het jammer zijn wanneer de twee activiteiten wel hetzelfde publiek zouden trekken en zul je ook voor wat de vrijwilligers betreft in dezelfde vijver vissen, om maar even een toepasselijke beeldspraak te gebruiken. We zien geen mogelijkheden de datum van DFG te schuiven en uitnodigingen zijn al verstuurd. Een samenwerking zou aardig zijn geweest, maar twee zulke grote evenementen in Vries op dezelfde dag is waarschijnlijk geen haalbare kaart. Drenth zal dit terugkoppelen en zo nodig in nader overleg gaan met de organisatie van het Vijverfestival Vries.

Voetballen is met de verlengde lockdown en mogelijk nog zwaardere coronamaatregelen voorlopig koffiedikkijken. De jeugd heeft geen wedstrijden maar trainen is nog mogelijk. Echter niet elke trainer wil momenteel het risico nemen. Het VAKO-bestuur besluit dat in lijn met de kaders van KNVB er bij de jeugd getraind mag worden maar stelt wel dat de trainer hierin leidend is. Wel of niet trainen kan hiermee per team verschillen. Liza Doornbos zal dit delen met de jeugdcoördinatoren.

De senioren mogen al langere tijd niet voetballen en er lijkt ook weinig perspectief om ook maar op korte termijn te kunnen trainen. Voor het geval de KNVB uiteindelijk de competities niet hervat, zet VAKO in op deelname van de seniorenteams aan mogelijk alternatieve competities met verenigingen uit de aanpalende dorpen en gemeenten. Eerste contacten hierover zijn er al geweest. Patrick Steenbergen zal deze mogelijkheid met de elftalleiders communiceren, hen hulp aanbieden en kan hen hopelijk ook de ondersteuning van de wedstrijdsecretarissen van VAKO aanbieden.

Nog meer corona, penningmeester Dennis Wollerich heeft drie scenario’s uitgewerkt om de impact van corona op de financiën in te schatten: alles dicht, wel voetbal geen kantine, voetbal mét kantine. Complimenten van de bestuursleden hiervoor. De impact op de clubfinanciën is fors maar door zuinig te zijn, te dragen. Besloten wordt voorlopig in te zetten op heropening van park en kantine zodra het kan en het kantinebeheer met het oog daarop, op niveau te houden.

Ook de sponsorcommissie onder leiding van Ruben Doornbos is bijeengeweest, online. Er komen nieuwe teksten voor de sponsorpagina’s op de site. Webmaster Arjan Luchies is hier ook voor opgeschakeld net als voor het updaten van de banners van hoofd- en co-sponsoren op de website. Aanvullend is er het idee via de site meer ruimte te bieden aan de VAKO-sponsoren. In de Presentatiegids stonden twee portretten van onze hoofdsponsors die positief zijn ontvangen. Idee is dit ook voor de andere sponsoren te doen en dan direct online.

VAKO is nagenoeg rond met een nieuwe kledingleverancier. Onduidelijk is nog wanneer de huidige leverancier, Van Leeuwensport uit Assen precies stopt. Daarna kan er een klap op gegeven worden. Volgende kleding-acties zijn dan het opvolgen van de Valencia-kledinglijn van Hummel die uit productie is, hiervoor zal opnieuw contact worden opgenomen met Hummel-sports/Deventrade.

Goed nieuws van het seniorenvoetbal. De technische staf van beide selectieteams gaat door. Eerder is al het contract met trainer Cor Meijer verlengd.

Jeugdzaken. Kort overleg gehad met de jeugdcoördinatoren over de opstart van de SJO-commissie. Gerard van der Bij is de directe vertegenwoordiger voor de jeugdcoördinatoren.

Tien voor tien sluit de voorzitter de vergadering, een record.

Edmond Varwijk