VAKO bereikte het trieste bericht dat erelid Roelof Barkhof op Tweede Kerstdag 26 december in de middag is overleden in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Roelof kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen, maar keer op keer krabbelde hij op en waren we allemaal weer blij verrast als Roelof weer langs de lijn bij VAKO verscheen. Nu was het echter op bij Roelof en tegen COVID-19 was ook hij helaas niet meer opgewassen.

Roelof, hoewel zelf nooit actief gevoetbald bij een vereniging, was in hart en nieren een voetballiefhebber in het algemeen en bovenal een VAKO-man in het bijzonder. Roelof heeft meerdere functies vervuld bij VAKO in het bestuur en in diverse commissies, maar is vooral bekend als dé archivaris van VAKO. 

Op 13-jarige (!!) leeftijd begon Roelof als geboren Vriezenaar al feiten en statistieken van en over VAKO te verzamelen. Hier ging hij mee door toen Roelof in 1960 naar Hoogezand verhuisde en werden naast de statistieken van VAKO nu ook alle krantenartikelen over VAKO verzameld en gearchiveerd. Het heeft er voor gezorgd dat VAKO over een rijk, vol en compleet archief beschikt waar menig amateurvoetbalclub jaloers op is. In 1989 is het gezin Barkhof weer terug verhuisd naar Vries, in de Boskamp, nabij het voetbalveld waar Roelof en zijn vrouw Loes tot voor kort woonden toen ze verhuisden naar het Kornoeljehof.

Roelof was graag en veel op het sportveld, ook samen met Loes die vaak achter de bar meehielp in de kantine van Job en Tineke Kuipers. Naast het archief was de accommodatie altijd iets waar Roelof immer druk mee was bij VAKO. Bij stroomuitval in de oude kantine of van de lichtmasten van het trainingsveld werd al snel om de hulp van Roelof geschreeuwd, want die fixte het dan wel weer. 

Ook mocht Roelof in de weekenden graag even de kantine in om daar onder het genot van een sinas en een chocoladereep wat te ouwehoren met de voetballers die volop in hun derde helft zaten. Die momenten kon Roelof enorm van genieten. Ook bij de verhuizing van VAKO naar de nieuwe accommodatie in april 2017 op sportveld De Fielliettaz Goethart heeft Roelof nog zijn steentje bijgedragen. Een hoogtepunt voor Roelof bij VAKO was de totstandkoming van het boek ‘Met de tijd mee’ in 2005 toen VAKO 75 jaar bestond. Een prachtig naslagwerk over de historie van VAKO dat zonder Roelofs inbreng onmogelijk zou zijn geweest. Het vele vrijwilligerswerk dat Roelof voor VAKO deed werd eerder al beloond met een welverdiend lintje van de koningin en zijn benoeming als Lid in de orde van Oranje-Nassau. 

Zoals gezegd liet de gezondheid de laatste jaren steeds minder toe dat Roelof nog wat kon doen voor zijn geliefde VAKO. Het archief, zijn lust en zijn leven, had hij enkele jaren geleden op zijn kenmerkende wijze gedegen en compleet overgedragen aan het bestuur van VAKO. Met uiteraard een continue kritische blik van Roelof of de bestuursleden daar wel voldoende accuraat mee omgingen. 

Hij liet tot op de laatst mogelijke momenten zijn gezicht zien bij VAKO, zo ook in september jongstleden toen er toch nog een paar wedstrijden gespeeld werden in dit Corona jaar en Roelof uiteraard - en zoals nu blijkt - voor de allerlaatste keer bij VAKO aan de lijn stond.

Roelof is 86 jaar geworden. We wensen zijn vrouw Loes, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe de komende tijd.

Namens heel VAKO, het bestuur