Na enkele vergaderingen in de bestuurskamer, zitten we in november weer volledig online. Met dit keer ook de Jeugdcommissie aanwezig breken we wel het clubrecord online vergaderen. Het is een schrale troost.

Even na acht opent de voorzitter de vergadering en heet de leden van de Jeugdcommissie welkom. De gezamenlijke sessie is een eerste uitkomst van het toetreden tot het bestuur van Liza Doornbos als bestuurslid voor jeugdzaken en de veranderde rol van de Jeugdcommissie (zie website vako). De jeugd en de jeugdafdeling om die zo te noemen, zijn essentieel voor de toekomst van de club, maar het is ook het deel waar misschien wel de meeste uitdagingen liggen. Er is minder jeugd in het dorp wat het lastiger maakt voldoende teams te vormen in alle leeftijden. Daarnaast wil de vereniging graag verbeteren bijvoorbeeld op het punt van jeugdscheidsrechters en, begeleiding door ouders, maar is het moeilijk wanneer er zich onvoldoende mensen melden om hieraan mee te bouwen. De Jeugdcommissie heeft daarom al een overleg gehad met de KNVB en deelt de inzichten die dat heeft opgeleverd. Daarbij heeft de bond aangeboden samen met de club een langer traject in te gaan om tot een verandering te komen. Besloten wordt dat de Jeugdcommissie het vervolggesprek met de KNVB dat al is gepland zal gebruiken om de doelen en het vervolg helder te krijgen, hiervoor zal vanuit de Jeugdcommissie ook input worden geleverd. Wordt vervolgd.

Het bestuur had graag de samenwerking met SVT inmiddels bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst, maar het bestuur in Tynaarlo heeft in coronatijd nog niet kans gezien daarover bij elkaar te komen. Verschillende VAKO-bestuursleden hebben hier toch wel moeite mee, juist nu er op het veld zo goed wordt samengewerkt. Stef Drenth pakt de draad met SVT op zodat we weer tempo kunnen maken in de route naar een SJO. Hoewel er nog tijd is, begin 2021 zijn keuzes nodig om tijdig de KNVB te informeren.

Ruben Doornbos en Edmond Varwijk hebben gesprekken gevoerd met twee mogelijke nieuwe kledingleveranciers. Voorstellen worden verwacht en mogelijk lukt het dan nog voor de volgende vergadering een keuze te maken. Het voorstel om een speakerphone te kopen zodat wanneer in de toekomst er vaker bestuursleden niet fysiek bij een vergadering in de bestuurskamer kunnen zijn, we elkaar beter kunnen verstaan, haalt het niet.  Alternatief is te kijken of er in het privé-domein geen spullen hiervoor beschikbaar zijn. Patrick Steenbergen hoopt dat een eventuele aanschaf of oplossing ook voor de VAKO-podcast gebruikt kan worden. Secretaris Bas Baalmans zal de vrijwilligerslijst delen zodat deze bijgewerkt kan worden en iedereen die zich dit jaar heeft sterk gemaakt voor onze club in december een bedankje ontvangt. De ijstaartenactie loopt. Helaas is het niet gelukt voor alle straten vrijwilligers te vinden de bestellingen op te nemen. Op 12 december zullen de bestellingen worden afgeleverd. 

In de rest van de vergadering wordt de ALV voorbereid. Deze is op maandag 30 november online. Stef Drenth heeft een presentatie voorbereid over de algemene stand van zaken terwijl Dennis Wollerich dieper ingaat op de financiën. Beide presentaties worden in de vergadering gedeeld en waar nodig aangepast. Bas Baalmans zal de stukken online plaatsen en een handleiding voorzien hoe alle leden kunnen deelnemen. 

Even voor elf uur wordt de vergadering afgerond. 

Edmond Varwijk