Even na acht opent de voorzitter de vergadering en heet Liza Doornbos welkom. Secretaris Bas komt rond half negen, Edmond zit als enige via Jitsi ingelogd, de overige bestuursleden zijn persoonlijk aanwezig in de bestuurskamer op een verder leeg sportcomplex.

De samenwerking met SVT kent twee gezichten. Op het veld loopt het eigenlijk goed en is er voor de periode van de lockdown een mooie eerste afspraak gemaakt voor een onderlinge jeugdcompetitie van de ST-teams. Ouders en spelers waren direct gecharmeerd van het idee evenals de leiders en trainers. Op het bestuurlijke is het lastiger voortgang te boeken en te komen tot de voor VAKO noodzakelijke afspraken. Er zal een commissie gevormd moeten worden met mensen van beide verenigingen die invulling gaat geven aan het gezamenlijke jeugdvoetbal de komende jaren. Besloten wordt dat Stef zelf aansluiten bij de besprekingen. In dit licht mag ook bezien worden de al doorgevoerde wijziging van de aansturing van het jeugdvoetbal bij VAKO. Om het jeugdvoetbal beter aan te sluiten op het geheel van het bestuur neemt Liza Doornbos plaats in het VAKO-bestuur en gaan de jeugdcoördinatoren zich in de Jeugdcommissie vooral richten op operationele zaken. 

Bij de jeugd hebben  Sven Kok en Denny Smidt helaas moeten besluiten te stoppen met het geven van de trainingen. Bestuur hoopt beide z.s.m. weer terug bij VAKO te zien, Liza zal een gepast bedankje regelen. Er is contact geweest met Otto Kooi (KNVB) en er zal een afspraak ingepland worden om met hem en de coördinatoren wat ervaringen uit te wisselen. Daarnaast is er een leiders- en trainerskit ontwikkeld door Liza met een aantal voetbalattributen erin. Deze zal zodra gereed uitgereikt worden. Een mooie kwaliteitsimpuls voor het jeugdvoetbal bij VAKO! De sponsorloop vindt dit jaar door de corona niet plaats. Er zijn een aantal alternatieven bedacht en een doelpuntenactie in de voorjaarscompetitie gaat verder uitgewerkt worden.

Zoals bekend is VAKO noodgedwongen op zoek naar een nieuwe kledingleverancier doordat Van Leeuwensport stopt met de levering van Hummel-teamkleding. Ruben en Edmond zijn hiermee bezig en gaan binnenkort oriënterende gesprekken voeren met enkele mogelijke nieuwe dealers. 

Edmond meldt dat de Bronzen-status van VAKO als Gezonde Kantine op een haar na rond is. De noodzakelijke aanpassingen in het aanbod en de inrichting van de kantine, waarbij gezonde keuzes een prominentere plek krijgen, zijn dankzij vooral ook de enthousiaste inzet van kantinebeheerder Henk Bakker uitgevoerd. TeamFit dat dit project aanmoedigt zal jaarlijks monitoren of de kantine nog voldoet en waar mogelijk helpen een volgende stap te maken. Verder zal Edmond een oriënterend gesprek plannen over het mogelijk gebruik van de VAKO-locatie voor thuiswerkplekken ‘in de buurt’. 

Inzake de LED-verlichting bij het hoofdveld hikt het bestuur nog tegen de investering aan. Er zijn meerdere varianten, er zal op korte termijn nieuwe input komen van Barend Lukkien. DIscussiepunt is vooral nog het wel of niet vervangen van de lichtmasten en de kosten die vermeden kunnen worden door inzet vrijwilligers. VAKO prijst zich rijk met een goede groep vrijwilligers die vaak de handen uit de mouwen steken maar wil juist niet overvragen. Bestuur besluit de huidige masten te gebruiken.

Het dit voorjaar aangepaste beleid preventie- en integriteitsbeleid vereist dat alle jeugdvrijwilligers en bestuursleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren. Bij elk intakegesprek met een nieuwe vrijwilliger wordt hiervoor een formulier ingevuld. De bestuursleden zullen de komende week deze zelf invullen en opsturen naar Edmond zodat hun VOG’s aangevraagd kunnen worden.

Zo goed en kwaad als het kan worstelt VAKO zich door de coronacrisis heen. De jeugd traint volop en speelt waar mogelijk samen wedstrijdjes met SVT. Ook de senioren gaan door met dat wat mogelijk is conform richtlijnen. De rustperiode is door Erick Kok, Jan Koops, Klaas Evert Gorter en Fokko Knol gebruikt om de bar te verbouwen. Groot compliment voor deze vrijwilligers. De Presentatiegids 2020-21 is rondgebracht door een mooie groep vrijwilligers. Nu ook voor het eerst op het bedrijventerrein waar toch veel sponsoren zitten. Omslag en inlegvellen voor het nieuwe programmaboekje van de Zondag 1-wedstrijden is klaar. Nu nog wedstrijden… 

Edmond Varwijk