Om acht uur opent de voorzitter de vergadering, de tweede van het nieuwe seizoen. Als eerste komt agendapunt 12b aan de orde, de verdere ‘vergroening’ van ons park. Hiervoor schuift Barend Lukkien aan die samen met Jan Jansen de De Groene Club-quickscan heeft gedaan en de resultaten geanalyseerd. Hoewel VAKO al ver is met onder meer de LED-verlichting in het gebouw en bij het trainingsveld en de zonnepanelen op het dak, verbetering blijft mogelijk. Een optie is vervanging van de verlichting bij het hoofdveld door LED-lampen maar die vergt echter een flinke investering van 15.000 Euro. De vereniging moet dit daarna terugverdienen met een lager verbruik en lagere vaste lasten. Omdat de huidige verlichting van het hoofdveld onvoldoende is om avondwedstrijden te spelen en de bedrading en elektrische inrichting verouderd, voelt het alsof er niet veel keuze is. Besloten wordt te kijken naar financieringsmogelijkheden. Een tweede besparingsvoorstel is de vervanging van enkele oude koelkasten en vrieskisten. Deze komen ‘nog uit de oudbouw’ en verbruiken veel energie. Omdat dit een besparing oplevert die zich binnen enkele jaren terugverdient, wordt hier wel direct toe besloten.

De volgende stap in de samenwerking met SV Tynaarlo is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Hierin moeten de afspraken en doelen worden vastgelegd voor dit seizoen. Deze moet daarna door beide besturen goedgekeurd worden. Een bestuurlijke uitdaging. De samenwerking op teamniveau loopt goed. Het enige actuele issue is de verdeling over de locaties. Hierbij is niet goed gekeken naar de impact op de totale bezetting op sportpark. Soms is heel erg rustig. Dit wordt nader bekeken, beter dan helemaal geen activiteit en alles bij de andere vereniging dan voor één wedstrijdje jeugd een hele dag het park open.

Het bestuur heeft van Harold van Leeuwen vernomen dat hij definitief stopt met zijn winkel en daarmee ook de levering van teamkleding aan VAKO. Het bestuur betreurt dit zeer want de samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. Ruben Doornbos en Edmond Varwijk nemen voortouw in het vinden van een nieuwe leverancier.

De discussie over het onderhoud van de velden heeft geleid tot een gesprek met de gemeente. VAKO heeft hierin aangegeven het trainingsveld graag vervangen te zien door een kunstgrasveld waarop ook wedstrijden gespeeld kunnen worden. De gemeente is echter geen voorstanderd van kunstgras wegens milieu, blessuregevoeligheid en kosten. VAKO vindt de eerste twee punten achterhaald en wil over de financiering juist in gesprek. De gemeente ziet hooguit mogelijkheid tot aanleg van een O2-veld (https://www.o2concept.nl). De kosten hiervan zijn zowel in aanleg als onderhoud aanzienlijk lager. Omdat deze velden op basis van een lavalaag waarop gewoon gras groeit nog weinig worden gebruikt, houdt VAKO voorlopig vast aan de kunstgraswens maar wil zich wel in de O2-velden verdiepen.

De voorbereiding op de ALV van 5 oktober (inmiddels uitgesteld wegens coronamaatregelen) ligt op schema. Dennis Wollerich zal een korte toelichting geven op de financiele situatie van de club. Hoewel het ook wat het geld betreft een heel ander jaar is geworden dan verwacht, is de impact op de financiële situatie van de club beperkt. Dit komt mede door goede sturing op kosten en inkomsten, daarbij krijgt de sponsorcommissie een compliment voor het vele werk dat is verzet. De voorzitter zal tijdens de ALV ingaan op belangrijke thema’s zoals de toekomst van het zaterdag- en zondagvoetbal, ontwikkelingen bij de jeugd.

Overige punten die besproken zijn betreffen de nieuwe Presentatiegids die klaar is om rondgebracht te worden, een nieuwe omslag voor het programmaboekje bij thuiswedstrijden en de aanmelding voor de Rabo ClubSupport.

Even na middernacht sluit de voorzitter de vergadering.

Edmond Varwijk