In de VAKO-kantine en op het VAKO-sportpark gelden de algemene coronaregels zoals1,5 meter afstand en hygiĆ«ne (handen wassen, niezen in elleboog etc). Omdat de kantine onder de horecaregels valt, hebben we daar extra maatregelen getroffen zoals looproutes, een beperkt aantal personen tegelijk in de kantine en aan elke tafel, en ook registratie van persoonsgegevens bij de entree. Hiervoor liggen er registratielijsten klaar, maar ook is het mogelijk gebruik te maken van de smartphone met een online registratie. Op het sportpark hangen posters met een QR-code. Door deze te scannen opent de website met de gezondheidscheck en gastregistratie die u in een aantal stappen kunt doorlopen. 

coronaappvragen 500   coronaregistratieflyer resize 

 

Als de registratie is afgerond, wordt direct het resultaat van de gezondheidscheck zichtbaar: een groen blok met een goedkeurende vink, de bezoeker mag je gelegenheid betreden. Bij een rood blok met een kruis mag de bezoeker volgens de RIVM-richtlijnen niet naar binnen.

VAKO gebruikt hiervoor de online gastregistratie van Horeca.com. De gastinformatie wordt 14 dagen opgeslagen om indien nodig ter beschikking van een contactonderzoek te stellen. Na 14 dagen worden alle gegevens automatisch gewist.

Wie liever geen gebruik maakt van een online gezondheidscheck en gastregistratie, kan gebruik maken van de papieren registratieformulieren die in het clubgebouw en bij de kantine beschikbaar zijn. zie voor meer informatie over de maatregelen die VAKO neemt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, onze corona-informatie.

Bestuur VAKO