Het bestuur van VAKO nodigt haar leden van harte uit om de ALV van 2020 bij te wonen op 5 oktober as. Bij deze de agenda.

AGENDA Algemene Ledenvergadering v.v. VAKO d.d. 5 oktober 2020

Plaats van handeling: Kantine VAKO te Vries met inachtneming van corona maatregelen Tijdstip: 19.30  - …

 Onderwerp:

 Toelichting:

 Evt bijlagen:

 1. Opening

   

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

   

 3. Notulen ALV oktober 2019

 

Volgt

 4. Uitreiken blijken van waardering

   

 5. Uitreiking DFG prijs, topscorer trofee en Fairplay bokaal

   

6. Toelichting op samenwerking SV Tynaarlo en zaterdag-zondagvoetbal

   

 7. Jaarverslag 2019-2020 secretaris

 

In beeld en geluid op de ALV

 8. Financiële jaarverslag 2019-2020 penningmeester

 

Op ALV

 9. Verslag controle commissie

   

 10. Benoeming controle commissie

   

 11. Begroting

   

 12. Bestuursverkiezing (indien van toepassing)

   

 13. Rondvraag

   

 14. Sluiting