Behalve veel voetbalzaken waren er ook volop bestuurlijke en verenigingszaken te bespreken op de mogelijk laatste bestuursvergadering van het seizoen 2019-2020.De belangrijkste staan in dit tweede deel van het bestuursverslag.

Op dit moment is nog onduidelijk hoe de kantine na de zomerstop bemenst gaat worden. Dennis Wollerich en Stef Drenth voeren gesprekken met verschillende partijen. Sommige hiervan zijn door VAKO benaderd, andere hebben zichzelf gemeld. Een goede personele invulling is belangrijk evenals dat de kantine open is in weekenden en doordeweeks wanneer er activiteiten op het sportpark zijn.

Vacatures

Gerard van der Bij treedt momenteel op als voorzitter Jeugdcommissie a.i. Onduidelijk is nog of Gerard in die rol blijft en of hij daarmee ook toetreedt tot het bestuur. Een echte invulling van de jeugdportefeuille op bestuursniveau wordt unaniem belangrijk gevonden.

Ruben Doornbos vertegenwoordigt de Sponsorcommissie in het VAKO-bestuur en laat tot vreugde van alle anderen weten dat de samenwerking dusdanig goed bevalt dat hij zich per volgende ALV kandideert om als vast bestuurslid voor sponsoring in het VAKO-bestuur zitting te nemen.

Sportakkoord

De gemeente Tynaarlo heeft een vertaling gemaakt van het eerste Nationale Sportakkoord naar de eigen gemeente. Het akkoord is bedoeld om de lokale samenwerking die er al was tussen gemeente en sportverenigingen in stand te houden én te versterken. Het nu gedeelde akkoord is echter vooral papier en nog weinig praktijk. Het is onduidelijk wat het betekent voor een vereniging die zich eraan committeert en ook wat het de vereniging brengt. Bas Baalmans zal namens VAKO verduidelijken dat we zeker bereid zijn mee te werken maar we concrete verwachting op opbrengsten missen.

Financiën

Penningmeester Dennis Wollerich heeft veel overlegd over de financiën van de beheerstichting SAS. Het doel is SAS op te heffen en het beheer over te dragen aan VAKO. Hier zijn wel forse kosten mee gemoeid maar voordeel van een gezamenlijke administratie is veel waard.

Komende week zal hij de overige bestuursleden input voor de nieuwe begroting vragen. Afstemmen kan dan in september en in oktober op de ALV dan hopelijk accorderen.

Sponsoring

Afgelopen zaterdag zijn de sponsorcontracten met Koos Koops en Bert Rona geüpdate. Was leuke bijeenkomst die nog op het terras bij de lokale horeca is voortgezet. Hendrik Siegers gaat vanuit Smit Prefab Beton in Bedum, het nieuwe Zaterdag 3 sponsoren.

De Sponsorcommissie heeft de sponsorpakketten nader bekeken en specifiek de inzet voor co-sponsoren bekeken. Voornemen is de waarde die zij kunnen putten uit de sponsoring te vergroten.

8 juli is er een bijeenkomst van de Sponsorcommissie met Sportlink over vergroten van de inzet van SportLink TV in het VAKO-clubgebouw en kantine. Bas Baalmans en Edmond Varwijk sluiten daar bij aan.

Communicatie

Leuke kick-offbijeenkomst geweest met de nieuwe redactie van de VAKO Presentatiegids. Volop ideeën gebrainstormd voor het 90-jarige jubileumnummer. Edmond Varwijk moet het voorlopige kopij-plan nog uitwerken en delen met de redactieleden en het bestuur.

Sportschool

Er is een verzoek binnengekomen om op zondag bij VAKO een voetbalschool te huisvesten. Edmond Varwijk heeft via mail en telefonisch al contact gehad. Het bestuur staat er welwillend tegenover. Edmond maakt een afspraak met de hoofdtrainer om plan en opties te bespreken.

Velden

De gemeente doet zijn best maar twijfel blijft of dat voldoende is om VAKO eindelijk eens de kwaliteit velden te geven die het al jaren wenst en waar het ook flink voor betaalt. Wat overheerst is toch het gevoel dat er niet het maximale uit wordt gehaald. Stef Drenth zal de gemeente uitnodigen om samen de velden te bekijken en geïnformeerd te worden over de aanpak die men voorstaat.

Rondvraag

Het VAKO Kledingfonds voorziet elk seizoen de jeugdteams van een volledige wedstrijduitrusting en de jeugdleden van een VAKO-trainingspak. Jeugdleden betalen hiervoor met de contributie een kleine bijdrage. Voor komend seizoen besluit het bestuur de SV Tynaarlo-leden in een VAKO/SV Tynaarlo-team zonder bijdrage in het kledingfonds dezelfde faciliteiten te bieden. Als welkom krijgt bovendien ieder van hen een paar VAKO-wedstrijdsokken.

Even voor half 12 verlaat Ruben Doornbos als eerste de vergadering om met mondkapje op, de bus naar Groningen te nemen. De anderen zitten nog even na aan de bestuurstafel waarop een zevental lege flesjes La Chouffe staan, een uit de Jeugdcommissie overgekomen traditie voor de laatste vergadering van het jaar. De flesjes met daarop de iconische kabouter staan symbolisch voor de vele vrijwilligers die ook dit seizoen weer samen heel veel werk voor onze vereniging hebben verzet en op wie we altijd kunnen bouwen. We danken ieder van hen en elkaar, het was een bijzonder jaar! 

Edmond Varwijk