Om acht uur opent de voorzitter de vergadering, de laatste van een bijzonder seizoen.

Het eerste agendapunt is de samenwerking met SV Tynaarlo bij jeugd en dames. Bij de nieuwe teamindeling zijn voor het eerst de JO13 en JO15-spelers van beide verenigingen gezamenlijk ingedeeld. Hierdoor lukte het evenwichtigere teams te vormen. De samenwerking en impact op de indeling is bij VAKO door Stef Drenth en voorzitter Jeugdcommissie Gerard van der Bij toegelicht aan alle spelers en ouders. De reacties waren positief maar inmiddels zijn er ook enkele kritische geluiden ontvangen. Deze personen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Jan Jansen is samen de wedstrijdsecretaris van SV Tynaarlo druk de inschrijving van de teams bij de KNVB rond te maken. Jongensteams worden  ingeschreven als VAKO/SV Tynaarlo, meisjesteams alsr SV Tynaarlo/VAKO.

Hiermee is een belangrijke stap gezet maar het VAKO-bestuur is overtuigd dat beide verenigingen baat hebben bij een overgang naar een volledige Samenwerkende Jeugdopleiding (SJO). Bas Baalmans is in gesprek geraakt met bestuursleden van S.V. Pesse dat komend seizoen samenwerkt met V.V. Wijster. Dit heeft een aantal ideeën opgeleverd over hoe het vervolgtraject vormgegeven kan worden.

Indeling jeugd

Een aantal jeugdspelers en hun ouders is niet tevreden met de nieuwe indeling. Het bestuur betreurt dit maar weet ook dat de indeling door aantallen en leeftijden van de spelers erg lastig was. Het bestuur stuurt erop aan dat betrokkenen nogmaals het gesprek met elkaar aangaan, hopelijk met een voor elk positieve uitkomst.

FC Groningen On Tour

Op zaterdag 27 juni sluiten de jeugdteams tot en met JO13 van SV Tynaarlo en VAKO het voetbaljaar af met dag training door jeugdtrainers van FC Groningen. Er wordt gevraagd waarom bijvoorbeeld niet ook de JO15-jeugd kan deelnemen maar FC Groningen hanteert een maximum aantal van 96 spelers. Op verzoek is dat eenmalig opgehoogd naar 120 maar zouden ook de JO15’s van beide verenigingen deelnemen zouden we ook daar nog ver overheen gaan. Bij FC Groningen is geïnformeerd naar een tweede dag, maar die is voor de schoolvakanties niet meer mogelijk. Voor de JO15 en JO17-teams wordt daarom eveneens op 27 juni een eigen seizoensafsluiter georganiseerd in de vorm van een voetbalactiviteit onder leiding van FC Emmen assistent-trainer Casper Goedkoop en wanneer de RIVM-regels dat toestaan, afsluitend een barbecue of een alternatief daarvoor.

Senioren

Patrick Steenbergen geeft een update over de situatie bij de seniorenteams. Er is een lichte groei in ledental. De Zondag-selectie is rond met onder meer drie nieuwe spelers. Zaterdag 3 is een nieuw team waarin veel spelers met een VAKO-verleden, enkele nieuwe leden en vijf spelers die vanuit de zondagselectie overkomen. Tegenover dit positieve nieuws staat het uit elkaar vallen van Zondag 3. Een aantal spelers gaat bij SV Tynaarlo in het nieuwe Zaterdag 1 spelen, anderen zijn binnen VAKO naar een ander team ondergebracht. Verder is Rien Jansen nog bezig met 35+ voetbal.

Op voorspraak van de nieuwe selectietrainer Cor Meijer en keepertrainer Hendrik van Bergen is er nieuw materiaal voor de trainingen besteld. Delen hiervan zijn door bekenden van de nieuwe trainer gesponsord. Zij zullen als bedankje voor de eerste thuiswedstrijd uitgenodigd worden.

Zomerstop en nieuw seizoen

In elk geval de jeugd traint door tot de schoolvakanties, de eerste week van juli. Seniorenteams beslissen zelf.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de competities weer beginnen.

Gedurende de zomer gaat de accommodatie open als daar aanleiding toe is. René Kaper heeft het initiatief genomen om een of twee avonden in de week “zomeravondvoetbal” te organiseren. Jeugdtrainer Tijn Varwijk participeert ook. Het C- en D-veld en mogelijk ook B blijven gewoon beschikbaar zoals het nu lijkt. Afwachten is of en wanneer de regels van het RIVM voor buitensport dusdanig versoepeld worden dat ook volwassenen weer in partijvorm mogen voetballen.

Zover de voetbalzaken. Een apart verslag van niet-voetbalzaken volgt zo spoedig mogelijk. 

Edmond Varwijk