Mocht het nou wel of niet, samen vergaderen in de eigen bestuurskamer? De regels werden erop nageslagen en uiteindelijk was daar dan de eerste echte vergadering in vele weken.

Alsof er niet wekenlang online vergaderd was en bijna dagelijks zaken besproken in de app, zo vol was de agenda. Strak om 20 uur opende de voorzitter dan ook de vergadering en met volle bezetting, Ruben Doornbos via de tablet vanuit Groningen, de rest allemaal live aanwezig in de vertrouwde bestuurskamer. Aanwezig ook de vertrouwenscontactpersoon Jiska Weijermans, die samen met bestuurslid Edmond Varwijk een voorstel heeft opgesteld voor nieuwe gedragsregels voor coaches, trainers en begeleiders. Dit is een voorwaarde voor het vernieuwen van de accreditatie van VAKO om voor de vrijwilligers bij het jeugdvoetbal gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen vragen. Een paar jaar geleden is daar veel werk ingestoken maar daarna verwaterd. Het bestuur heeft eerder aangegeven het vragen van een dergelijke verklaring aan de vrijwilligers bij de jeugd een waardevolle maatregel te vinden om ongewenste gedragingen tegen te gaan. Het nieuwe voorstel bestaat uit algemene omgangsregels voor iedereen en een specifieke gedragscode voor de vrijwilligers en ook het bestuur, inclusief de VOG-verplichting. De opstellers hebben geprobeerd in taal en opzet zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cultuur en sfeer van onze club. Het bestuurt oordeelt positief maar voordat het wordt aangenomen zal het ook nog worden voorgelegd aan de Jeugdcommissie.

Jeugdzaken

Het bestuur worstelt nog met de invulling van het jeugdvoetbal na de zomerstop. De vacature van Hoofd Jeugdopleiding (HJO) is nog niet vervuld, al zijn er wel gesprekken geweest en ook nu nog gaande. Omdat de nieuwe teamindeling dit jaar lastiger is dan doorgaans, doordat er eigenlijk na de winterstop nauwelijks gevoetbald is, zijn enkele alternatieven besproken zoals een kernteam met veel voetbalkennis. Blijft een HJO uit dan zou dit ook als alternatief voor die HJO kunnen optreden. Gerard van der Bij neemt dit mee naar de Jeugdcommissie.

Een ander belangrijk punt is de samenwerking met SV Tynaarlo. Over noodzaak en richting is wel overeenstemming maar snelheid en eerste stappen zijn lastiger te bepalen. Doordat de tweede helft van het voetbaljaar bovendien volledig in het water is gevallen en er daardoor van onder meer gezamenlijke trainingen niets terecht is gekomen, had het bestuur eerder aangegeven een nieuw half jaar van verkenning voor te staan. Nu ligt echter het verzoek voor om toch nadrukkelijker en mogelijk al wel op korte termijn hechter te gaan samenwerken. Het bestuur besluit het gesprek aan te gaan maar communicatie en afstemming met alle betrokkenen blijft onvoorwaardelijk nodig en de zorgvuldigheid mag niet lijden onder de tijdsdruk die zo richting einde seizoen onvermijdelijk is.

Positief is dat de jeugdtrainingen zodra dat kon weer zijn begonnen en zorgvuldig worden uitgevoerd. Vooral voor spelers en trainers van de teams boven de JO13 is het een uitdaging geen spelvormen te mogen doen met direct contact, maar de geluiden zijn positief.

Stef Drenth doet verslag van het gesprek met kledingleveranciers Van Leeuwensport en Deventrade.  De wedstrijdshirts zijn in sommige jeugdmaten nu al niet meer leverbaar, voor de andere maten zal dit de komende tijd ook gaan gelden. Het aanbod van Van Leeuwensport en Deventrade wordt besproken. Overleg met “kledingman” Jannes Hof zal worden gepland om tot een goede reactie te komen en de voor de komende jaren juiste keuze te maken inzake de nieuwe wedstrijdkleding vanuit het VAKO Kledingfonds.

Financiën en sponsoring

Penningmeester Dennis Wollerich heeft een overzicht gemaakt van de inkomsten die de club misloopt en kosten die gewoon doorgaan. De club heeft de toelage van de KNVB ontvangen en de gemeente Tynaarlo heeft toegezegd de veldhuur voor de maanden april, mei en juni te zullen terugstorten. Financieel loopt het voetbaljaar hiermee anders dan begroot maar zowel inkomsten als uitgaven zijn nog onder controle.

Ruben Doornbos update inzake de sponsoring. Contractverlengingen die normaliter in het voorjaar gebeuren worden nu naar augustus doorgeschoven in de hoop hiermee de sponsors te faciliteren. De verwachting is dat komende weken de corona-maatregelen verder versoepeld worden en we hopelijk in de zomer al meer dan nu, vooruit kunnen kijken. Over een seizoenafsluiting wordt nagedacht maar het zal eerder een seizoenopening worden. Christian Koops sluit net als vorig jaar aan bij de redactie van de Presentatiegids 2020-2021 die momenteel in de opstartfase zit.

Voetbalzaken

Veel ontwikkelingen bij de senioren. Inmiddels ook op de VAKO-site gemeld, er zijn drie nieuwe spelers voor de selectie. De technische staf heeft verlengd en de nieuwe trainer Cor Meijer heeft al met velen gesproken. De geluiden zijn positief. De selecties van Zondag 2 en 3 zijn nog niet op voldoende sterkte, enkele nieuwe spelers bij beide zou mooi zijn.

Nieuwe trainer Cor Meijer wil graag VAKO Zondag 1 en 2 op dezelfde dag thuis hebben te spelen. Met minder seniorenteams in het algemeen is dit ook een wens van het bestuur die liever minder maar goed gevulde speeldagen heeft dan “vele halfjes”. Jan Jansen zal proberen de KNVB hierin de juiste richting op te krijgen maar garanties dat dit ook lukt zijn er bij de bond niet.

Velden

De gemeente is met het jaarlijks onderhoud aan de velden begonnen. Her en der is nieuw gras ingezaaid maar nog niet geëgaliseerd. Om het onderhoud maximaal te faciliteren heeft VAKO eerder al zelf de goals verwijderd, zelfs al gaf de gemeente aan “er wel omheen te kunnen”. De slechte kwaliteit van de velden is de vereniging al jaren een doorn in het oog en een bron van frustratie bij spelers en trainers. Dat we na dit voorjaar en de komende zomer eindelijk ook eens bij VAKO goede velden hebben, zou een positieve uitkomst van de corona-crisis moeten zijn. Een lichtpuntje in donkere tijden.

Een bron van zorg is de aantrekkingskracht van de velden achter het zandpad op de lokale jeugd. Vooral ’s avonds verzamelt zich er veel jeugd die ook met fiets en brommers over de velden raast. Daarbij worden er vernielingen aangericht, deze week zijn de vuilnisbakken gesneuveld, en belandt er veel afval en ook kapot geslagen flessen op het speelveld. Glasscherven op een speelveld veroorzaken geldt als een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, waarlijk geen lichte kost. Stef Drenth heeft juist deze middag opnieuw aangifte gedaan bij de gemeente politie. Besloten wordt meer toezicht te organiseren en waar mogelijk de toegang tot het veld in elk geval voor fietsen en brommers te blokkeren. Dit moet stoppen voor er echt ongelukken gebeuren.

90 Jaar VAKO

Op 31 mei viert de vereniging zijn 90-jarig bestaan maar helaas zijn alle festiviteiten al eerder afgelast. Omdat op de eerder geplande reservedatum in augustus ook nog geen massale festiviteiten zijn toegestaan besluit het bestuur het jubileumfeest een jaar uit te stellen. Voordeel is dat onze verjaardag in 2021 niet in het Pinksterweekeinde valt en we hopelijk wel weer een DFG-toernooi hebben waarmee het handig is zaken als een feesttent te delen.

Om iets na middernacht doet secretaris Bas Baalmans de lampen in de bestuurskamer uit.

Edmond Varwijk