De Corona-crisis heeft Vries en zijn kerkdorpen lamgelegd en heeft grote impact op onze vereniging. Voor het bestuur reden om eerder dan bedoeld maar wel opnieuw online de lopende zaken te bespreken.

Via de Whatsapp zijn vergaderpunten aangedragen en de meeste hebben direct relatie met de situatie waarin de wereld verkeert en die ook Vries raakt. Eerste zorg gaat uit naar een van onze leden waarvan we weten dat hij nu in het ziekenhuis verblijft. Het bestuur is aangedaan en hoopt op een goed en spoedig herstel.

Clubactiviteiten

Kijken we vooruit dan staan er een groot aantal clubactiviteiten gepland in de periode tot 1 juni waarvoor nu in elk geval sociale beperkingen zijn afgekondigd. Hopelijk blijft het daarbij maar ook voor de periode daar direct achteraan is het maar de vraag of het dan verstandig is dergelijke evenementen te organiseren. Om geen onnodige verplichtingen aan te gaan en betrokken vrijwilligers, die hier voor een deel ook inmiddels om gevraagd hebben duidelijkheid te geven besluit het bestuur:

# De 90-Jaar VAKO Reünie op 31 mei wordt afgelast. 

# De 90-Jaar VAKO Receptie op 31 mei wordt afgelast

Voor beide evenementen geldt dat we hopen in het al eerder geplande weekeinde van 22 augustus als we een sportieve feestdag voor alle leden wilden organiseren, hier nog invulling aan te kunnen geven. We zijn een heel jaar 90!

# DFG-Cup 2020 op 6 en 7 juni wordt afgelast

Helaas ook geen 2020-editie van dit mooie evenement. De inzet van vrijwilligers, hun lange voorbereiding en vele zakelijke verplichtingen maken dat het beter is nu te besluiten dit jaar geen DFG-Cup te organiseren.

# Rabo-toernooi jeugd

Status onzeker. Aanmeldingen ook onzeker. Dit kan op een kortere termijn georganiseerd en definitief besluit wordt daarom uitgesteld. Ook zal met Rabobank als hoofdsponsor van onze jeugd dit besproken worden.

# Jeugdkamp (a.k.a. EF-kamp)

Voorlopig geen besluit. Dit kan op korte termijn gerealiseerd worden, zou fantastisch zijn wanneer het toch nog lukt einde voetbaljaar iets voor de jongste jeugd te organiseren. We blijven hopen.

# Deelname jeugdteams aan internationale toernooien

Status onzeker. Afhankelijk van de besluiten van de betreffende toernooien zal VAKO in geval van doorgaan, besluiten of deelname van onze spelers wenselijk is. Verwachting is echter dat al deze toernooien helaas zullen worden geannuleerd.

# Vrijwilligersavond met pubquiz en voetbaltoernooi

De vrijwilligersavond met pubquiz en voetbaltoernooi zal vooreerst ook niet doorgaan. Mogelijk later in het seizoen.

Nieuwe activiteiten

# Na enkele dagen proefdraaien via Whatsapp is de VAKO VoetbalMasters voetbalquiz inmiddels ook online en daarmee voor iedereen geopend. Via social media worden leden en niet-leden uitgenodigd mee te puzzelen. Goed initiatief!

# We zoeken nog mogelijkheden vooral de jeugd nadrukkelijker toch te stimuleren actief te blijven. Online zijn er allerhande challenges gaande. Moeten we aanhaken, kunnen we eigen zaken bedenken? Stan Alink vanuit de Jeugdcommissie is hiermee bezig maar hulp is altijd welkom.

Voetbalzaken

Er is nog geen besluit van de KNVB over het vervolg van de verschillende competities. Rest niets anders dan dat besluit af te wachten.

De afspraken met de nieuwe hoofdtrainer en technische staf zullen worden bevestigd.

Sponsorzaken

De nieuwe kleding voor de SVT/VAKO-dames is nagenoeg klaar. Ingebruikname zal vermoedelijk het nieuwe seizoen zijn.

Bestuur spreekt zijn zorgen uit over de impact van de crisis op de middenstand in Vries, Tynaarlo, Donderen, Zeijen en andere dorpen rondom. We besluiten de vaak jarenlange trouwe VAKO-sponsoren en relaties onze steun over te brengen. Hoe bescheiden ook de impact van zo’n bericht, we willen hier samen als VAKO uitkomen.

Financiën

Penningmeester Dennis Wollerich zal voor de volgende vergadering een totaaloverzicht van zakelijke verplichtingen van VAKO opstellen zodat de impact van in elk geval een half jaar geen voetbal, geen kantine-inkomsten, wel veldhuur, wel betalingen voor jeugd- en seniorentrainers, vermoedelijk geen TT-camping, geen DFG, helder wordt. Tot die tijd geen verdere besluiten en anders komen we of weer online samen of overleggen via Whatsapp.

Jeugdzaken

Voorzitter Jeugdcommissie Bert Hofstee heeft helaas moeten beslissen in elk geval vooreerst zijn taak neer te leggen wegens grote drukte vanuit een nieuwe baan. Ad-interim neemt Gerard van der Bij zijn taken over. Daarnaast zal Stef Drenth aansluiten bij de Jeugdcommissie om de onderlinge samenwerking in deze tijd te vergemakkelijken.

Samenstelling nieuwe jeugdteams, deels met SV Tynaarlo, zal moeten worden besproken en daar zal een oplossing voor moeten komen.

Acties

Inzake de leverbaarheid van clubkleding gaat verzoek gedaan worden om gegeven de situatie, telefonisch met de betrokken partijen af te spreken en de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken.

Inzake de kantine. Dennis Wollerich en Jan Liewes hebben bekeken welke delen van de voorraad binnen de periode van sociale-onthouding over datum raken. Voorstel is wanneer dit voldoende body heeft, het aan de Voedselbank te schenken.

Volgende vergadering in principe over twee weken, 6 of 7 april. Definitieve dag en tijd via Whatsapp.

Edmond Varwijk