Dat alle voetbalactiviteiten nog zeker drie weken afgelast zijn raakt de club in het hart. Het bestuur vergaderde dit keer online.

De maatregelen tegen de verdere verspreiding van het Corona-virus nopen het bestuur af te zien van een echte vergadering. In de middag is besloten het online te doen wat uiteindelijk beperkt blijft tot zaken uitwisselen via Whatsapp. De oorspronkelijke agenda wordt al snel losgelaten, even focus op de belangrijkste punten.

  1. Afgelasting alle voetbalwedstrijden en trainingen

De aanwijzing van RIVM en KNVB van afgelopen donderdag om alle voetbalactiviteiten, dus zowel wedstrijden als trainingen voorlopig te stoppen, zijn door de club overgenomen. Bij de clubs rondom geen ander beeld, het voetbal ligt helemaal plat. Als direct uitvloeisel hiervan is het VAKO Sportgala dat voor zaterdag 14 maart gepland was, afgelast. Een nieuwe datum wordt gezocht maar kan in elk geval voorlopig nog niet worden vastgesteld. Daarbij zorgt de verscherping van de maatregelen de dag voor de vergadering dat we nu helemaal zeker weten de komende weken niet samen actief te zijn op de club. Communicatie via de VAKO-site, de sociale media-kanalen en de diverse Whatsapp-groepen heeft goed gewerkt. Er zijn geen berichten geweest van leden of betrokkenen die voor een dichte deur stonden of meer activiteit hadden verwacht. We zullen ons ook als club even moeten schikken, gezondheid van leden, trainers en spelers gaat voor alles.

1. Jeugd op de voetbalvelden

Er komen berichten binnen dat de dorpsjeugd veelvuldig gebruik maakt van de voetbalvelden van de club om overdag te voetballen. Begrijpelijk nu zij ineens weken vrij zijn van school en het eindelijk gestopt is met de aanhoudende regenbuien van de laatste tijd. Of het verstandig is jeugd nu buiten te laten spelen en samen te late voetballen is een keuze van de ouders. De VAKO-velden helemaal afsluiten is onhaalbaar. Wel is belangrijk dat de kwetsbare delen van de belangrijke velden er niet door worden belast. Besloten wordt de netten van de goals op het hoofdveld weer op te binden en vast te zetten en ook middels enkele borden te communiceren dat spelen op het hoofdveld niet is toegestaan. We zullen proberen de voetballer te bewegen het trainingsveld en de velden achter het zandpad te gebruiken.

De gemeente gaat de komende dagen de velden over met een weidebloter. Deze maait het gras en verhakselt alles wat wordt afgesneden. De weidebloter is vooral geschikt voor hoger gras en gras met oneffenheden. Het is een van de activiteiten die zijn afgesproken om de kwaliteit van de velden duurzaam te verbeteren.

2. Status VAKO Jubileum en andere activiteiten

De status van het VAKO Jubileum en de Reünie en alle andere activiteiten is momenteel ongewis. Zeker wat jubileum en reünie betreft, beide gepland op 31 mei, is het nog te vroeg om een beslissing te nemen. Voorlopig houden we vast dat deze activiteiten doorgaan. Wel wordt de communicatie die deze week echt zou beginnen minimaal een week opgeschort, mogelijk langer.

3. Voetbalzaken

Bestuur is blij dat Cor Meijer is vastgelegd als nieuwe hoofdtrainer voor na dit seizoen. De komt van Cor Meijer kwam door een goede samenwerking tussen selectie en bestuur, complimenten aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Gesprekken met de overige betrokkenen bij de selectie zoals elftalleiders, verzorger en keepertrainer zijn gestart en sommige al afgerond. Allemaal positief.

Bestuur ziet hoe het Zaterdag 2-team prima functioneert. De vroege instroom van enkele spelers uit de JO19-1 van vorig seizoen is probleemloos verlopen.

De scheidsrechterscursus voor jeugd in samenwerking met FC Zuidlaren en V.V. Actief zou worden ingepland door de KNVB. Dit is nog niet gebeurt vermoed mag worden doordat men op het kantoor daar even de focus op andere zaken heeft. Voorstel vanuit de clubs is het tot na de zomerstop uit te stellen.

Impact Corona-maatregelen op de deelname aan de internationale voetbaltoernooien door enkele jeugdteams is ongewis. Zelfde geldt ook voor het Rabo-jeugdtoernooi en het DFG-toernooi.

4. Kleding

Zoals vorige verslag gemeld heeft leverancier Deventrade aangegeven de VAKO-shirts voor de jeugd niet meer te kunnen leveren en is de verwachting dat dit ook voor de seniorenshirts gaat gelden. VAKO heeft hierover contact gezocht met de Belangenvereniging Amateur Voetbalverenigingen en input ontvangen hoe dit verder op te pakken. Een uitnodiging voor een gesprek met de leverancier en Van Leeuwensport in Assen kan nu de deur uit maar zal voor effectuering ook moeten wachten tot dergelijke bijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden. In de tussentijd is naar aanleiding van het vorige verslag contact gezocht door alternatieve leveranciers die kansen zien, dit is eerst afgehouden. We hopen met de huidige leverancier tot een goede oplossing te komen gegeven ook het contract dat deze drie partijen al langere tijd hebben en ook nu nog een mooie looptijd heeft.

5. Club in tijden van Corona-maatregelen

Een paar weken geen voetbal, geen kantine, betekent ook een langere tijd minder inkomsten. Besloten wordt de vergoedingen voor jeugdtrainers niet te stoppen, hoewel hun vergoeding direct is gekoppeld aan het geven van trainingen. Later bezien hoe de KNVB het seizoen weer oppakt, mogelijk zal er langer doorgespeeld worden en is inzet van de trainers dan ook over langere tijd of met hogere intensiteit nodig.

Dennis Wollerich heeft met Jan Liewes de inkoop besproken en samen bekeken of er bederfelijke waar is die weg moet. Waar nodig is dat gebeurt. Verder is alles schoongemaakt voor een langere sluiting.

Bestuur verkent enkele mogelijkheden om toch de komende weken van sociale onthouding, de vereniging levend te houden. Werk en onderwijs bedenken ook creatieve manieren om de onderlinge samenhang te versterken juist nu. Andere voetbalclubs werken met challenges voor de jeugd. Via Jeugdcommissie zullen in elk geval de jeugdtrainers worden gevraagd contact te houden met hun spelers en waar mogelijk inderdaad aan te sporen tot het actief blijven zodat iedereen straks toch fit aan een nieuwe tweede helft van het seizoen kan beginnen, als dat begint.

6. W.v.t.W.k

Bestuur van Tynaarlo 1200 gaat een veiling organiseren. Heeft navraag gedaan of de kavellijst van VAKO 85 beschikbaar is ter inspiratie. Jan Jansen zal deze opzoeken en delen.

Jan Jansen had vorige en komende week voor bestuur en vrijwilligers her-certificeringstrainingen voor reanimatie en AED-gebruik geregeld. De eerste avond is doorgegaan en succesvol, de tweede avond nu door Corona afgelast. Edmond meldt dat de European Resuscitation Council die de reanimatiecertificering bewaakt, alle gecertificeerden die in 2020 zouden moeten hercertificeren, een jaar uitstel heeft verleend vanwege de Corona-problemen. Om toch de kwaliteit hoog te houden zal de tweede trainingsavond indien mogelijk wel eerder worden uitgevoerd.

In hoop op betere tijden sluit de voorzitter de Whatsapp-gesprekken van deze maandag om 20:53 uur.

Edmond Varwijk