Sinds december vergadert het VAKO-bestuur niet op de derde woensdag maar de derde maandag. Een van de avonden in de week dat de kantine dicht is, wat betekent zelf koffie maken en na afloop geen biertje met de in de kantine aanwezige sporters. Het laatste was dit keer maar goed ook, de agenda ondanks de winterstop overvol.

Terugkijkend is er tevredenheid over de bijna traditioneel te noemen activiteiten en gebeurtenissen in de winterperiode. Voorzitter Stef Drenth spreekt waardering uit voor organisator Henk Vissia, de vrijwilligers en Vijfschaft Catering voor hun inzet en aandeel in de ijstaartenverkoop, wederom een mooi resultaat. Het Oliebollentoernooi voor de VAKO-jeugd dankzij het massaal meespelen van jeugdleden van SV Tynaarlo dit keer extra geslaagd met meer teams en meer sportieve strijd. Ook weer positieve reacties op het door het bestuur uitreiken van een kerststol aan alle vrijwilligers. En tot slot een prima en druk bezochte nieuwjaarsreceptie met vooraf twee leuke wedstrijden.

Er is bericht van Jannes Hof over een zeer forse prijsstijging van de Hummel-kledinglijn waar de VAKO-teams in spelen. Er zal contact worden opgenomen met leverancier Van Leeuwen en zo nodig ook importeur Deventrade om dit te bespreken.

VAKO heeft het beleid dat alle vrijwilligers bij de jeugd en in de besturen een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. De deelname aan het programma hiertoe van NOC*NSF moet verlengd worden. Als aanvrager heeft VAKO echter vanwege privacyregels geen zicht op het wel of niet verlenen van de VOG wat leidt tot veelal langdurig achter de verklaring aanjagen bij vrijwilligers. Dit is voor beide partijen niet leuk en zal anders moeten. Het bestuur stemt ermee in, Edmond Varwijk zal de verlening van de deelname aan het VOG-programma in gang te zetten en waar nodig het VAKO-beleid op dit punt aanpassen.

Bij de Sponsorcommissie heeft Marc Wijnen de overdracht afgerond en nu echt afscheid genomen al blijft hij bij oproep beschikbaar en als vraagbaak. Ruben Doornbos die Marc Wijnen in het VAKO-bestuur is opgevolgd, meldt in verband met een aanstaande verhuizing richting stad dat zijn aanwezigheid in het bestuur eindig is. Het VAKO-bestuur betreurt dit want is zeer content met de invulling die Ruben Doornbos de laatste maanden aan de sponsorpositie in het bestuur heeft gegeven. Het werk van de Sponsorcommissie is een van de sterke punten van onze club en direct contact van commissie en bestuur zijn daarin zeer nuttig. Een oplossing voor het eventuele vertrek wordt echter nog niet direct gevonden.

Voor de festiviteiten rond het 90-jarig bestaan van onze club zijn een Reünie- en een Jubileumcommissie actief geworden. In de vergadering worden twee door hun voorgestelde datums bekrachtigd: zondag 31 mei een receptie met aansluitend reünie voor leden en oud-leden en op zaterdag 22 augustus een sportieve dag met activiteiten voor jong en oud. Eerste communicatie naar de leden zal deze week beginnen via de website.

Ook is gesproken over de strategiesessie van het VAKO-bestuur op 3 februari. Die dag wil het bestuur een aantal grotere thema’s bespreken die rondom de club spelen. In de vergadering is ter voorbereiding een aantal thema’s benoemd en zijn afspraken gemaakt over de voorbereiding op die strategiesessie. Secretaris Bas Baalmans zal wat richtingbepalende documenten uit het verleden rondsturen binnen het bestuur.

Punten die kort besproken zijn:

  • Er is navraag gedaan naar plaatsing van de pannakooi die op de oude locatie achter het clubgebouw stond. Jan Jansen zal een plek uitmeten en bestuur zet erop in deze dit voorjaar weer op het terrein te plaatsen.
  • Op 6 maart organiseert de VAKO Businessclub een pubquiz voor leden van de Businessclub.
  • Er is door Patrick Steenbergen, Bas Baalmans en Stef Drenth met alle spelers van de selectie van Zondag 1 gesproken over hun plannen voor volgend jaar en voetbalwensen in het algemeen. De resultaten van de gesprekken zijn besproken en vormen een van de onderwerpen op de strategiesessie van het bestuur.
  • Er is nog geen Hoofd Jeugdopleiding benoemd. Dit mag niet betekenen dat de aspiraties om het jeugdvoetbal bij VAKO een boost te geven, stil komen te staan. De Jeugdcommissie pakt dit op, de vacature zal nadrukkelijker gecommuniceerd worden.
  • Er zijn voldoende aanmeldingen van jeugdleden voor een eigen VAKO opleiding voor clubscheidsrechters. Dit is een van de initiatieven die voortkomt uit het samenwerken met v.v. Actief en FC Zuidlaren op dit thema. Bert Hofstee zal het vervolg met die clubs afstemmen.
  • Jeugdtrainers Jeroen Elzinga en Danny Smidt gaan een KNVB jeugdtrainersopleiding volgen.
  • Op zondag 2 februari min of meer gelijktijdig met de wedstrijd VAKO 1 - Peize 1 spelen de VAKO/SV Tynaarlo-meiden een oefenwedstrijd op het veld van het RABO-jeugdstadion, eveneens tegen Peize. Aanvang 13:30.

 

20200120 jansluitaf 1000

Even na middernacht sluit Stef Drenth de vergadering. De jassen aan want buiten is het koud, Jan Jansen zal afsluiten.

Edmond Varwijk