Verslag van de belangrijkste onderwerpen zoals besproken in bestuursvergadering van oktober.

Aan het begin van de vergadering memoreert voorzitter Stef Drenth dat dit de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling is. Hij heet speciaal ook Patrick Steenbergen en Bert Hofstee welkom voor wie het de eerste vergadering als lid van het VAKO-bestuur is. Wel is er nog het gemis van een bestuurslid voor de sponsorzaken. Invulling is gewenst, hopelijk komt die vanuit de Sponsorcommissie, het aanbod en verzoek ligt daar nog.

Als kick-off van het nieuwe team spreken alle bestuursleden hun ambities en verwachtingen uit. Er is overeenstemming dat het vooral de komende jaren over voetbalzaken moet gaan. Misschien is op termijn een kunstgras-trainingsveld te realiseren, dat zou flink helpen om een volgende stap te maken in de jeugdopleiding en de kwaliteit van de trainingen in het algemeen. Andere speerpunten die worden genoemd zijn de samenwerking met SV Tynaarlo, luisteren naar de leden, interne communicatie. Stef Drenth wil vooral ook als bestuur zichtbaar actief zijn op de genoemde punten.

Algemeen

De terugblik op de ALV is positief. Een mooie opkomst van leden, speciale gasten, belangrijke momenten voor de club. Ideeën worden uitgewisseld hoe de ALV een volgende keer verbeterd en vernieuwd kan worden. 

Jan Jansen, Bert Hofstee en Edmond Varwijk zijn betrokken bij de samenwerking met FC Zuidlaren en v.v. Actief voor scheidsrechters. Eerder is al een scheidsrechtersavond georganiseerd en nu is men bezig een KNVB-training voor pupillenscheidsrechters te organiseren. De spelers van JO13/15 is gevraagd naar interesse om hieraan deel te nemen en dat is met 14 inclusief twee volwassenen een hele behoorlijke groep. Het maximale aantal deelnemers aan de training is 18 in een groep. Komende weken definitief maken hoe we dit gaan doen, per club, naar leeftijd, of nog anders. Vanuit de gezamenlijke vergadering van de besturen van vorige week ligt nog het aanbod bij SV Tynaarlo om ook enkele jeugdleden of ouders deel te laten nemen.

De opbrengst van de sponsorloop blijft achter bij het begrootte bedrag. Bovendien is een groot deel nog niet binnen. Van de Rabobank is vanuit het Rabo ClubSupport een mooie bonus ontvangen.  Binnenkort start de IJstaartenactie. De Sponsorcommissie zal worden gevraagd Vijfschaft Catering en Verhuur die al zoveel jaren trouw meewerkt door hun koelruimte ter beschikking te stellen voor het opslaan van de ijstaarten, hiervoor passend te bedanken. 

Een aantal zaken rondom kantine, koffie bij de wedstrijden van Zondag 1 en de aanwezigheid van een bestuurslid van dienst bij jeugd en senioren is doorgesproken. Acties uitgezet.

De Presentatiegids 2019-2020 is dit jaar iets later gereed gekomen dan gepland maar verder wederom zeer goed beoordeeld. Een flinke klus. Het bestuur bedankt allen die eraan meegewerkt hebben en spreekt de hoop uit dat zij allen volgend seizoen wederom hun medewerking willen verlenen.

Senioren

Het 7x7-voetbal is zover goed verlopen behoudens aanloopproblemen de eerste avond. Positieve reacties.

Samenwerking Zondag 1 en Zondag 2 wordt besproken. Er zijn door de betrokkenen nieuwe afspraken gemaakt voor een duidelijke wekelijkse afstemming.  

Jeugd

Patrick Steenbergen licht de plannen voor het trainingsprogramma voor de VAKO-jeugd toe dat hij samen met Tim van Huffelen en Mike Baalmans heeft opgesteld. De kwaliteit is goed, het roept erom verder uitgevoerd te worden. Helaas ontbreekt nog een lid dat dit aan dit programma leiding wil geven. 

JO17-2 krijgt op dit moment maar één keer training per week. Een trainer om de tweede training te verzorgen is nog niet gevonden. Een aantal opties wordt besproken, Bert Hofstee neemt het op zich de kandidaten te vragen. 

Onderhoud en materieel

De kwaliteit van het C- en D-veld is prima, die van het hoofdveld verbetert met de week. Dit stemt tevreden. Zorgen zijn er over het trainingsveld. Inmiddels beschikt de club over een eigen rol,  maar deze kan nog niet achter de tractor. De daarvoor benodigde spullen zijn besteld maar nog niet geleverd. Jan Jansen zal de status van de velden en specifiek het trainingsveld bespreken met de verantwoordelijke bij de gemeente.

Even voor middernacht sluit de voorzitter de vergadering.

Edmond Varwijk

20191028 VAKO donker 07 1000