Afgelopen maandag hebben de besturen van SV Tynaarlo en VAKO gezamenlijk vergaderd. Onderwerp van gesprek was de jeugdafdeling van beide verenigingen.

Door verschillende redenen loopt het aantal jeugdleden bij beide verenigingen in elk geval bij de jongens al een aantal jaren terug. Dit maakt het elk jaar weer moeilijker en soms zelfs onmogelijk de ambitie om elk kind in zijn leeftijdscategorie en op zijn niveau te laten voetballen, te verwezenlijken.

Afgelopen jaren is er bij een aantal teams samengewerkt in de vorm van een ST, een ‘samenwerkend team’. Hierbij blijven de teams zelfstandig maar maakt de inschrijving als ‘ST’ het mogelijk tussen beide verenigingen, spelers te lenen. Een aantal keren is dit ook daadwerkelijk gebeurd en kon er daardoor toch gevoetbald worden terwijl de wedstrijd op het punt stond afgelast te worden. Dat een goede samenwerking voor beide verenigingen voordelig kan uitpakken laat de situatie bij het vrouwenvoetbal zien. Hier werken beide clubs al langer samen waardoor meisjes van beide dorpen in hun eigen leeftijdscategorie in een echt meisjes- of damesteam kunnen spelen.

Maar hoe nu verder, dat is de vraag waar beide besturen zich voor gesteld zien. In de vergadering hebben beide besturen hun beelden uitgewisseld. Uitgesproken is om dit seizoen te gebruiken om te kijken hoe de samenwerking in de komende jaren gestalte kan krijgen. De inzet is op samenwerking, of dat op termijn leidt tot een samenvoeging van de jeugdafdelingen in een SJO (Samenwerking Jeugdopleiding) of dat samenwerken in ST’s voldoet, zal door een werkgroep met leden uit beide verenigingen worden verkend. Besluiten daarover door beide verenigingen te nemen, volgen later.

Om de samenwerking ook dit seizoen al te stimuleren is besloten een aantal activiteiten die beide verenigingen gedurende het seizoen al gepland hebben, samen op te pakken. Zo zal SV Tynaarlo waar mogelijk participeren in het nieuwe trainingsprogramma voor de VAKO-jeugd, zal er voor onder meer het RABO-toernooi actief samengewerkt worden en willen we ook een aantal trainingen samen oppakken. Ook zal  worden bekeken of een aantal jeugdspelers van SV Tynaarlo nog kan deelnemen in de binnenkort mede door VAKO te organiseren KNVB Spelbegeleiderscursus voor wedstrijden van de JO8/9/10. Indien mogelijk zullen bovendien een aantal teams voor de tweede helft van het seizoen opnieuw als ST worden ingeschreven bij de KNVB.

Op 11 december vergaderen de beide besturen weer samen, dan in Tynaarlo.

Edmond Varwijk