Onze voorzitter Koos Koops heeft tijdens de bestuursvergadering van 15 mei zijn afscheid aangekondigd. De overige bestuursleden betreuren het besluit maar snappen de overwegingen. Onze club moet op zoek naar een opvolger.

Na 12 leuke maar vanwege de nieuwbouw ook deels tropenjaren, heeft VAKO volgens Koos een ander type voorzitter nodig met meer aandacht voor het voetbal. “Ik heb veel gewerkt aan de bestuurlijke kant, de nieuwbouw, organisatie en financiele structuur, de gemeente en andere zaken die in mindere mate met het spelletje te maken hebben.” Omdat half werk niet voldoende is, heeft Koos Koops besloten per volgende algemene ledenvergadering in oktober, zijn functie op te geven. Voor de overige bestuursleden kwam de mededeling als een verrassing, de samenwerking is immers hecht en voldoende daadkrachtig.

De inzet van Koos is de afgelopen jaren zeer groot geweest en het resultaat is op de velden maar inderdaad vooral ook in de vorm van de nieuwbouw én een gezonde organisatie daarbuiten, heel direct zichtbaar. Hiervoor is VAKO hem grote dank verschuldigd.

Het vinden van een nieuwe voorzitter zal enige tijd vergen en mogelijk is de positie dan ook nog niet direct per algemene ledenvergadering ingevuld. Met recent enkele nieuwe leden is er gelukkig voldoende body binnen het VAKO-bestuur om in elk geval enige tijd de voorzitterszaken binnen het bestuur te verdelen, al is de ambitie een dergelijke periode zo kort mogelijk te houden.

Geïnteresseerde leden worden van harte uitgenodigd het gesprek aan te gaan met een of enkele bestuursleden, en ook zullen de zittende leden zelf op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter.

Edmond Varwijk