Verslag van de belangrijkste onderwerpen zoals besproken in de bestuursvergadering van mei.

Tijdens de eerste vergadering met Dennis Wollerich die later René Doorten opvolgt als penningmeester, stond meteen de eerste conceptversie van de begroting voor het nieuwe seizoen op de planning. Hoewel er veel ongewisse factoren zijn zoals de nieuwe invulling van de kantine en opbrengsten van enkele grotere activiteiten zoals de DFG-cup zijn de vooruitzichten gunstig. Aandacht is nodig voor kostenreductie waar het kan i.v.m. enkele langlopende verplichtingen die zijn aangegaan voor de nieuwbouw en die de komende jaren nog op de begroting drukken.

De afgelopen week zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van uiteindelijk 170 zonnepanelen op het dak van ons clubgebouw. Met inzet van vrijwilligers van oud VAKO 3 en de altijd behulpzame maatschap Hartlief-Lammers uit Donderen is een nieuwe elektriciteitskabel gelegd voor levering van het stroom aan het regionale stroomnet.

VAKO komt naar je toe

De komende maand spreken bestuursleden maar ook leiders en commissieleden van VAKO een groot aantal direct en indirect bij de club betrokkenen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst maar is vooral bedoeld als open gesprek om eens van gedachten te wisselen over de club en ervaringen en wensen die er leven bij de spelers, ouders, sponsoren en in het dorp. Eerste resultaten van deze gesprekken zijn besproken en maken duidelijk dat het om de antwoorden te duiden soms toch belangrijk is nog even verder door te vragen.

Ontwikkelingen jeugd

Bestuur is akkoord met een wijziging in de beloning voor jeugdtrainers. De verplichting om het KNVB TC3-diploma te hebben vervalt, om iets meer flexibiliteit toe te staan en ook andere aspecten als bewezen kwaliteit en jarenlange inzet te belonen. Omdat deze kwaliteiten minder meetbaar zijn, geldt wel de afspraak dat toewijzing uitlegbaar moet zijn. De TC3-eis is lastig omdat maar weinig trainers dit hebben en om het te behalen door de KNVB eisen worden gesteld aan de te trainen teams die bij VAKO ook minder makkelijk ingevuld kunnen worden.

VAKO is voornemens na de zomerstop met een toptraining te beginnen voor de talentvolle jeugdspelers die op de reguliere trainingen onvoldoende worden uitgedaagd. Dit moet nog nader uitgewerkt en besproken met de Jeugdcommissie, inzet is met behulp van de spelers van de Zondag 1-selectie te komen tot een wekelijkse training voor deze jeugdspelers.

Tijdelijke verbod tot recreatief voetbal door de jeugd op het hoofdveld, wordt een permanent verbod. Voor vrij voetballen zijn het C- en D-veld beschikbaar. Dit ontlast het hoofdveld en een permanent verbod is eenvoudiger te communiceren en handhaven dan een wisselend.

Vacatures bij de Jeugdcommissie zijn op de secretarisfunctie na, ingevuld. JC is daar zeer blij mee, nieuwe leden zijn Rob van Velde en Leon Vijfschaft.

Ontwikkelingen senioren

Johan Pas heeft aangegeven te stoppen als initiator van het 7x7 voetbal. Harry Zeewuster heeft aangeboden het van hem over te nemen maar met verzoek of iemand hierbij wil helpen. Bestuur is Johan Pas zeer erkentelijk voor jarenlange inzet, blij met aanbod van Harry en zal helpen een tweede persoon te vinden om dit voor VAKO belangrijke onderdeel te organiseren.

Teambezetting senioren en jeugd voor nieuwe seizoen is besproken. Vooruitzichten zijn overwegend goed maar er is grote zorg over de bezetting van Zaterdag 2. Doorstroming vanuit jeugd of andere aanvulling is noodzakelijk maar juist de overgang junioren naar senioren blijkt telkens erg lastig. Dinsdag is met SV Tynaarlo gekeken naar de aantallen in de verschillende jeugdcategorieën en worden nu opties verkend spelers te behouden door ongunstige aantallen in een bepaalde leeftijd samen te voegen.

Algemene zaken

NOC*NSF heeft een nieuwe richtlijn om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen opgesteld. Een deel van de genoemde maatregelen zijn afgelopen jaren al ingevoerd, andere zijn nieuw. Bestuur gaat in overleg ook met onze vertrouwenspersoon om te zien wat dit betekent en welke maatregelen we overnemen.

In samenwerking met v.v. Actief en FC Zuidlaren gaat VAKO in 2019-2020 extra aandacht besteden aan scheidsrechters. Te beginnen op 4 september met een infotainmentavond voor alle scheidsrechters, jong en oud van deze clubs. Daarnaast wordt een clinic voor de overgang van spelbegeleider naar scheidsrechter op een groter veld georganiseerd en later in het seizoen hopelijk een echte scheidsrechteropleiding.

Theo Venema heeft een promotiefilm gemaakt over VAKO. Een eerste in een serie, zo wordt beoogd. Film is kort voor de vergadering binnengekomen en leidt tot enthousiaste reacties.

Activiteiten

Naast de reguliere activiteiten en laatste wedstrijden van de selectieteams staan de komende weken de volgende activiteiten gepland:

16 mei laatste thuiswedstrijd VAKO 1 met aansluitend bbq van Zo1/2/3. Afscheid kantinebeheerder Egbert Liekstra en enkele langjarige selectiespelers die na de zomer in Zondag 2 gaan spelen.

8 juni training en oefenwedstrijd van het Noord-Nederlands elftal onder leiding van Ron Jans op het VAKO-complex ter voorbereiding op de semi-interland tegen Noord-Duitsland. Begin 14:30, afronding 17:00 uur.

24 juni Haringparty voor de VAKO-Businessclub bij Vishandel John Vos. Sponsoren krijgen uitnodiging via de Sponsorcommissie.

Vacatures

Het is een open deur maar VAKO heeft vrijwilligers nodig. Het samen zijn van een voetbalclub gaat niet van zelf en vraagt om de inzet van velen. Momenteel staan de volgende vacatures open. Heb je interesse? Neem contact, laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek een van de bestuursleden aan.

# Bestuurslid Seniorenzaken

Het bestuurslid Seniorenzaken is lid van het bestuur van VAKO en richt zich op de specifieke seniorenzaken. Dit betreft de selectieteams en recreatieve teams. Hij of zij is aanspreekpunt voor spelers, leiders en technische staf. Behalve dingen regelen is vooral veel communicatie nodig om de vele anderen die helpen en actief zijn in het seniorenvoetbal bij VAKO, aan te sturen en mee af te stemmen. Inzet: 3 uur per week

# Secretaris Jeugdcommissie

De secretaris van de Jeugdcommissie handelt de inkomende en uitgaande berichten van de Jeugdcommissie-mailbox af, neem deel aan de vergaderingen, zorgt voor verslaglegging en eigen actiepunten. Daarnaast regelt hij de VOG-verklaringen van vrijwilligers bij de jeugd en is een keer per twee maanden een ochtend bestuurslid van dienst op de zaterdag. Er is volledige steun van andere leden van de Jeugdcommissie bij deze taken, de Jeugdcommissie werkt als een hecht team. Inzet: 2 uur per week

# Leden Kantinecommissie

VAKO organiseert vanaf het nieuwe seizoen de kantine op een andere wijze, met een iets ander aanbod, een gezond accent, weekenden die worden verzorgd via samenwerking met het Wapen van Vries en daarnaast vooral meer inzet van vrijwilligers. Om dit te coördineren is er behoefte aan een commissie van drie, vier leden die samen dit organiseren. Er is al veel voorwerk gedaan, het bestuur staat klaar om te helpen, maar een kantinecommissie die de wekelijkse operatie aanstuurt is noodzakelijk. Eerste kandidaten hebben zich aangemeld, er is echter behoefte aan nog een of twee leden om tot een voldoende sterke commissie te komen. Inzet: 2 uur per week.

# Teamlid 7x7-voetbal

VAKO kent al jaren een leuke 7x7-afdeling voor 45+ spelers. De organisatie ligt momenteel bij één persoon die hier graag een gedeelde inspanning van maakt. Inzet 1 uur per week.

Edmond Varwijk