Er zijn opnieuw wijzigingen op komst in het bestuur van VAKO. Na het recente aantreden van Marc Wijnen en Edmond Varwijk zal nu Dennis Wollerich het bestuur van VAKO gaan versterken. Dennis zal voorgedragen worden tijdens de ALV in oktober om Rene Doorten op te volgen als penningmeester . Vooruitlopend is de overdracht van Rene naar Dennis al gaande. Dennis is een bekend gezicht bij VAKO als rots in de branding bij de defensie van VAKO 1. Daarnaast al jaren werkzaam als financieel administrator. Het bestuur is uitermate content met de komst van Dennis en kijkt uit naar de samenwerking. 

Daarnaast heeft Willem Heeling aangegeven na de ALV in oktober te willen stoppen als bestuurslid Seniorenzaken. De tijd die noodzakelijk is voor deze portefeuille ontbreekt bij Willem waardoor hij heeft besloten niet door te gaan met zijn bestuursrol. Het bestuur betreurt maar respecteert zijn besluit en zal op zoek gaan naar een opvolger voor Willem. Het bestuur bedankt Willem voor zijn inzet de afgelopen jaren en hoopt dat Willem op andere fronten bij VAKO betrokken blijft.