VAKO gaat voor het beheer van de kantine samenwerken met het Wapen van Vries. Openstelling en beheer van onze kantine in de weekenden is daarmee voor komend seizoen gerealiseerd.

In zijn zoektocht naar een nieuwe invulling van het kantinebeheer heeft het bestuur van VAKO een overeenkomst gesloten met het Wapen van Vries. Herma en Gerard Spaargaren die sinds enkele jaren succesvol het bekende hotel-restaurant aan de Oude Rijksweg in ons dorp exploiteren, zullen zorgen voor de personele bezetting van de VAKO-kantine op de zaterdag en zondag en tevens enkele daaruit voorvloeiende werkzaamheden verrichten. De exploitatie gebeurt ongewijzigd voor rekening van onze vereniging. Er wordt nog gekeken of door verdere samenwerking zoals bijvoorbeeld de inkoop, nog verder voordeel voor beide partijen gehaald kan worden.

De overeenkomst met het Wapen van Vries loopt van 1 september 2019 tot en met het einde van het voetbalseizoen, met mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging indien beide partijen dat wensen. Voor de bezetting van de kantine buiten de speeldagen zaterdag en zondag gaat het bestuur de komende tijd het gesprek aan met de leden en vraagt hen nu, zoals ook al eerder, actief daarin mee te denken.

Deze wijziging werd noodzakelijk nadat de huidige beheerder Egbert Liekstra in september had aangegeven aan het einde van dit seizoen te stoppen en gesprekken die daarvoor en daarna nog zijn gevoerd niet tot het door beide partijen gewenste resultaat leidde. Het bestuur van VAKO spreekt zonder twijfels namens alle leden van onze club nu al zijn dank uit voor de het vele werk dat Egbert voor de club heeft verzet en de goede samenwerking waarin dat gebeurde.