In verband met de weersomstandigheden zijn de velden bij VAKO tot nader order gesloten.