Er zijn 834 ijstaarten verkocht in Donderen en Vries met een netto opbrengst van ruim 2.500 euro.

Dit was zonder de trouwe inzet van alle verkopers en rayonhoofden niet mogelijk geweest. Het bestuur is dan ook zeer erkentelijk aan allen die hebben meegeholpen aan deze succesvolle actie.

Ook een speciaal bedankje voor de firma Vijfschaft voor het gebruik van de vriescel.