Beste leden, donateurs, sponsoren, vrijwilligers en supporters van VAKO,
 
Op de valreep van 2018 de tweede nieuwsbrief van het bestuur. Zoals gezegd willen we deze wijze van communicatie hanteren om jullie over al het wel en wee dat het bestuur bezighoudt te informeren. En helaas is het de laatste tijd meer wee dan wel. Daar zullen we doorheen moeten en dat zullen we met zijn allen moeten doen. Dat lukt ons als bestuur niet alleen en daar hebben we iedereen hard bij nodig. Het lijkt nu steeds meer werk voor minder beschikbare mensen. De uitdaging is om dit in 2019 te keren.
 
We denken dan bijvoorbeeld aan de PR en communicatie. Na het vertrek van Willem Dekker op de ALV in oktober zijn we er nog steeds niet in geslaagd om deze bestuurspost in te vullen en dat merken we meer en meer. Richting onze sponsoren en voor de algehele communicatie in- en rondom VAKO is vulling van deze bestuurspost cruciaal. We merken nu pas écht Willem wat je allemaal deed op dit gebied. Gelukkig is er nog altijd de goed bezette en actieve sponsorcommissie die veel zaken gaande houdt. Daar zijn we als bestuur dan ook zeer content mee.
 
En op het gebied van bestuursfuncties nog meer zorgelijk nieuws, want op de laatste bestuursvergadering heeft onze penningmeester Rene Doorten aangegeven het na dit voetbalseizoen voor gezien te houden na drie jaar besturen. Een beslissing die we uiteraard respecteren, maar nog meer betreuren. Rene heeft in die drie jaar zijn waarde volop bewezen op meerdere 'zware dossiers' zoals de financiële huishouding rondom onze nieuwe accommodatie inclusief kantine, de contributie en SAS. We moeten dus - naast een bestuurslid PR & Communicatie - op zoek naar een nieuwe financiële man in het bestuur. Bij deze alvast de oproep dat geïnteresseerden zich van harte mogen melden bij ons. 
 
Zorgen hebben we ook om de zaterdag. We zien met nog maar één team van de zaterdag senioren de velden steeds minder bezet op de zaterdagmiddag, mede gezien het feit dat er ook bij de jeugd langzaamaan minder teams komen. De terugloop in leden (ook daar) en de bezetting van cruciale posities bij bijvoorbeeld de A-junioren bezorgt bestuur en JC eveneens kopzorgen. De discussie over de zaterdagmiddag - en geloof ons: een levende zaterdagmiddag vol reuring in de kantine is ons als bestuur heel veel waard - is volop gaande in de bestuurskamer en we zijn continue aan het kijken hoe we dit staande kunnen houden. Voor volgend seizoen lukt het vooralsnog (gelukkig) om met één zaterdag- en één damesteam VAKO - SVT de competities in te gaan. We willen dan ook de tijd nemen om een brede discussie op te starten om te kijken naar ons VAKO beleid. Beleid in de breedste zin van het woord, met daarin onder andere de thema's zaterdag-zondag, vrijwilligers, jeugdvoetbal en de samenwerking met SV Tynaarlo. Een samenwerking die we tot dusverre succesvol zijn aan gegaan en waar we wat ons betreft een volgende fase mee in kunnen gaan.
 
Zorgen ook over de kantine. Zoals bekend zal de huidige constructie met onze beheerder Egbert eindigen aan het einde van het voetbaljaar. We zullen later in het seizoen Egbert danken voor zijn inzet maar zijn als bestuur nu al druk doende met scenario's over hoe verder daarna. Recentelijk is de oproep geplaatst aan enthousiastelingen en vrijwilligers die hieraan mee willen werken en / ideeën bij hebben om zich te melden bij het bestuur om deze scenario's verder uit te werken. Bij deze herhalen wij nogmaals deze oproep. We kunnen en willen dit eenvoudigweg niet zonder jullie doen.
 
Terug naar het veld, want na inventarisatie hebben we als bestuur besloten om het contract met trainer Arnold van der Kooi niet te verlengen. Een beslissing die altijd jammer is, maar voor een ieder naar onze mening de beste. Als bestuur zullen we dus ook op dit gebied een nieuwe klus moeten klaren: de zoektocht naar een nieuwe trainer.
 
Het allerslechtste nieuws de afgelopen periode kwam echter uit de Tienkampen, waar ons het bericht bereikte van het overlijden van Henk Sluurman. Henk was het gezicht van de MO ploeg op de donderdagochtend. Een markant VAKO man is niet meer helaas. De MO groep is ook een ploeg die zware tijden kent met manschappen die ouder en ouder worden en dringend behoefte hebben aan jong bloed van onderaf. Dolblij zijn we als bestuur met alle werkzaamheden die deze ' oudjes' nog verzetten op die vele donderdagochtenden.
 
We willen deze nieuwsbrief eindigen met wat positievere berichten, ondanks dat 2018 echt geen top VAKO jaar is geweest, zoals hierboven te lezen is. Op het gebied van de accommodatie is er goed nieuws te melden dat ons oude kalkhok eind januari tegen de vlakte gaat en ingeruild wordt voor een mooie, nieuwe en beter bij de kantine passende garage, mogelijk gemaakt door sponsoren en vrijwilligers. 
Dan een groot woord van dank op deze plaats voor Barend Lukkien. Barend heeft met zijn doorzettingskracht en 'uitzoekwerk'  een groot deel van de successen op het gebied van energie (en dus kosten) besparing weten te realiseren die we als vereniging heel goed kunnen gebruiken. Beste Barend, we weten dat we het allemaal nog moeten realiseren, maar via deze weg nogmaals hartelijk dank namens het gehele bestuur, van zowel VAKO als van SAS!
 
Ten slotte willen wij jullie allemaal van harte uitnodigen voor onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari om het glas te heffen op een hopelijk mooier 2019 en als er vragen en of opmerkingen zijn over bovenstaande kunnen jullie ons daar gerust over aanschieten natuurlijk. 
Je bent welkom vanaf een uur of twee, want we willen onze traditionele wedstrijd huidig VAKO 1 tegen oud VAKO 1 op het hoofdveld spelen en een wedstrijd op het jeugdveld (7 tegen 7) van onze VAKO - SVT dames tegen VAKO 4. Dit allemaal uiteraard als het weer het toelaat. Om 4 uur zal vervolgens de receptie in de kantine zijn. Dus graag tot de 6e op sportveld De Fielliettaz Goethart! 
 
Het bestuur van VAKO Voetbal