VAKO bereikte het bericht dat Henk Sluurman zaterdag 22 december is overleden. Henk was jarenlang het gezicht van de MO-ploeg van VAKO, de materiaal -en onderhoudsploeg. 

Elke donderdagmorgen was Henk als een van de eersten op het sportveld om de gepensioneerde mannen van de onderhoudsploeg te ontvangen met koffie. Daarna togen ze aan het werk om ons sportveld weer mooi te maken. Schoffelen, grasmaaien, reclameborden ophangen en nog veel meer klusjes buiten de krijtlijnen (de gemeente verzorgt de velden). Henk verdeelde klusjes en was aanspreekpunt voor het  bestuur. 

Henk Sluurman was ook vaste bezoeker van de thuiswedstrijden van VAKO 1. Hij stond vaak samen met zijn mannen op de tribune, de zogeheten Vijfde Colonne. Vaak kritisch, op het spel van VAKO of op de scheidsrechter.

Afgelopen zomer kreeg Henk te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij legde zijn functie als MO-voorman neer. Een enkele keer keerde hij nog terug op de donderdagmorgen om nog even met ‘zijn’ mannen bij te praten. Henk ging voor de Presentatiegids nog op de foto met de MO-ploeg. Die foto is bij deze tekst gevoegd, met Henk in het midden zittend op de tractorband.

Henk Sluurman is 80 jaar geworden. VAKO zal hem herinneren als een man die zeer actief was op ons sportveld, met een hart voor onze club. Het afscheid van Henk zal in besloten kring plaats hebben. 

VAKO wenst zijn vrouw Roelie, de kinderen en kleinkinderen deze moeilijke dagen veel sterkte toe met het verlies van Henk.

 

moplaoghenks2