In verband met het vertrek van de huidige kantinebeheerder heeft het Vako bestuur een aantal scenario’s geschetst hoe we de kantine met ingang van het seizoen 2019-2020 kunnen invullen.

We komen graag in gesprek met een enthousiaste groep mensen die mee willen denken met het uitwerken van de scenario’s en met degene die uitvoerende werkzaamheden willen verrichten.

Graag horen we van jullie! Als er vragen zijn kunnen jullie contact opnemen met het bestuur.