Het seizoen 2018-2019 is inmiddels weer in volle gang, officieus afgetrapt met onze jaarlijkse “aftrapdag”. Hier kijken we met plezier op terug. Het nieuwe scorebord voor de jeugd is door de sponsoren onthuld en de jongens en meisjes hebben met veel plezier allerlei spelletjes en trainingen gevolgd onder leiding van spelers en staf van de selectie. Al met al een geslaagde dag.

We hadden dit ook wel even nodig, want we kennen een moeizame start.

Op bestuurlijk vlak is de portefeuille Sponsoring & Communicatie nog steeds niet ingevuld. Op voetballend gebied is de jeugdcommissie vanaf vorig seizoen al druk bezig om kader posities in te vullen. Het gaat dan om de invulling van trainers en leiders. Op dit moment zijn we nog op zoek naar een trainer voor JO19-1 en JO 11-1. Helaas is dit ook het geval bij de senioren. De leiderspositie bij Vako2 zondag is onlangs ingevuld, waar we blij mee zijn. De zoektocht naar een trainer voor de 2e zondagselectie is nog steeds gaande. Bij de senioren op zaterdag hebben we helaas zaterdag 3 terug moeten trekken voor de start van de competitie. Dit betreuren we zeer. Over de gehele linie constateren we dat de theoretische aantallen per team voldoende moet zijn. Echter de praktijk wijst uit dat er per wedstrijd een groot aantal afwezigen zijn. We zijn aan het kijken of er wellicht een andere behoefte is en hoe we deze kunnen invullen. We komen dan ook gelijk bij ons beleidsplan. De komende tijd willen we benutten om te gaan werken aan ons nieuwe beleidsplan.

Zoals bekend hebben we momenteel te maken met krimp in ons ledenaantal, wat onder andere druk geeft op onze begroting. Voor het eerst sinds jaren is de contributie verhoogd. Met name de daling van het aantal leden en de daaraan gelieerde inkomsten en de hoogte van de vaste lasten zijn hier debet aan en zijn we genoodzaakt deze stap te zetten. De onzekere toekomst van een gezonde kantine exploitatie heeft de kantinebeheerder doen besluiten om per 1 juni te stoppen. Er zijn meerdere gesprekken geweest en scenario’s besproken om te kijken naar een oplossing.
Het bestuur van VAKO respecteert het besluit van Egbert en buigt zich momenteel over de vraag hoe de kantine volgend seizoen beheerd gaat worden. Daarbij steekt VAKO ook zijn licht op bij verenigingen in de buurt.

Rest ons nog om te benoemen dat we nog dat de oude schuur bij de ingang tegen de vlakte gaat en wordt vervangen door een nieuwe schuur. We zijn verheugd dat dit mogelijk gemaakt wordt door sponsoring.

Middels deze nieuwsbrief, die periodiek geplaatst gaat worden willen we jullie op de hoogte houden van de voortgang van een aantal hoofdzaken. Uiteindelijk zijn we iedereen hard nodig voor nu en de toekomst van de club.

Input en suggesties zijn van harte welkom!