Vrijdag heeft Egbert Liekstra aan het VAKO-bestuur te kennen gegeven dat hij aan het einde van het seizoen stopt als kantinebeheerder.

Beide partijen hebben geconstateerd dat het met de huidige opzet niet haalbaar is om het gewenste kantineresultaat te behalen. Er zijn meerdere gesprekken geweest om te kijken naar een oplossing. De onzekerheid over de toekomst van een gezonde kantine exploitatie heeft Egbert doen besluiten om nu aan te geven te gaan stoppen per 1 juni 2019.

Het bestuur van VAKO respecteert het besluit van Egbert en zal zich de komende tijd buigen over de vraag hoe de kantine volgend seizoen beheerd gaat worden. Daarbij steekt VAKO ook zijn licht op bij verenigingen in de buurt.