VAKO bereikte het bericht dat ons erelid Henk Polling zaterdag 19 mei is overleden. Henk sukkelde al geruime tijd met zijn gezondheid, met name een aantal organen functioneerde niet goed. Elke keer krabbelde hij weer op, maar zaterdagmorgen overleed hij toch nog vrij plotseling.

Henk Polling was in hart en nieren een zaterdagman. Hij was één van de initiatiefnemers die in 1968 het zaterdagvoetbal in Vries nieuw leven inblies. Onder de naam Sportvereniging Vries speelde de club aanvankelijk de wedstrijden in Tynaarlo. Twee jaar na de oprichting kwam SV Vries op het VAKO-complex spelen en in 1972 gingen beide clubs samen.  

Het deed Henk pijn toen VAKO enkele jaren geleden het prestatievoetbal op zaterdag afschafte. Maar dat weerhield hem zaterdags niet naar de wedstrijden te komen kijken. 

Henk was jaren leider van één van de  zaterdagteams. Hij had ook verstand van voetbal, wat hem de bijnaam Menotti opleverde, naar de succesvolle Argentijnse trainer die in 1978 wereldkampioen werd ten koste van Nederland. 

Henk was ook een gezelligheidsmens. Hij dronk graag een biertje mee. In of voor het café op de Brink waar VAKO zaterdag vroeger vertrok bij uitwedstrijden of in de VAKO kantine.

Daarnaast is Henk jarenlang bestuurslid geweest. Penningmeester wat met zijn achtergrond als medewerker van de Rabobank niet vreemd was. 

Henk nam ook het initiatief voor de Club van Honderd van VAKO, waar leden voor honderd gulden, later 50 euro, lid van konden worden. 

Voor al zijn verdiensten voor VAKO is Henk Polling benoemd tot erelid van onze club. Hij heeft veel betekend voor VAKO. Henk Polling is 76 jaar geworden. VAKO staat in het pinksterweekeinde op gepaste wijze stil bij het overlijden van Henk. 

We wensen zijn vrouw Sonja en zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe de komende tijd.

Namens heel VAKO, het bestuur  

Bron foto: vries.nu