Op 26 mei zal er een BLV plaatsvinden. BIj deze de agenda voor deze bijzondere ledenvergadering.

Bestuur VAKO Voetbal

 

AGENDA Bijzondere Ledenvergadering v.v. VAKO d.d. 26 mei 2018

Plaats van handeling: Kantine VAKO te Vries. Tijdstip: 16.30

 
Onderwerp:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Toelichting op voorstel bestuur
4. Toestemming van de ledenvergadering voor het gevraagde voorstel
5. Rondvraag
6. Sluiting