Beste ouders/verzorgers van VAKO jeugd,

Dinsdag 17 april is er van 19.30 (inloop 19.15) - 21.30 uur een ouderbijeenkomst POD Sport in de VAKO kantine.

Voor iedere ouder/verzorger van VAKO leden van belang, we rekenen op een grote opkomst! Er zullen voorbeelden gegeven worden van gewenst en ongewenst gedrag voor, na en tijdens voetbalwedstrijden en trainingen, we staan stil bij acties die VAKO gedaan heeft en verder uitvoert om positief coachen en begeleiden te bevorderen.

Een must voor diegenen die de vorige ouderbijeenkomst gemist hebben, een fantastisch vervolg voor diegenen die er toen wel waren!

I.v.m. catering en organisatie willen we graag weten wie er bij zijn dinsdag 17 april. Laat dit uiterlijk zaterdag 7 april weten via de teamleider(s) van uw kind, ook graag een reactie bij eventuele onverhoopte verhindering.

Namens de jeugdcommissie, de gemeente en HvdS Drenthe,

Mike Baalmans
Stef Drenth