Maandag 2 oktober vond de ALV plaats. Een kleine dertig personen had de weg naar de kantine gevonden voor de algemene ledenvergadering. Naast de aandacht voor de jubilarissen en de uitreiking van de trofees voor de minst gepasseerde keeper (Johan Homan), topscoorder (Emiel den Uyl) en fair-play cup (Zo3) was er een uitgebreide toelichting op de stand van zaken financieel nieuwbouw door voorzitter Koops en afsluitng financien 2016-2017 alsmede begroting 17-18 door penningmeester Rene Doorten. Ook het jaarverslag 16-17 werd getoond, wederom in beeld. Zie https://www.youtube.com/watch?v=72AFA9wqCnc