Het wedstrijdsecretariaat neemt een centrale plaats binnen onze voetbalvereniging. Zij is verantwoordelijk voor het goed verlopen van het competitie- en bekerprogramma van alle te spelen wedstrijden. Het wedstrijdsecretariaat draagt ook zorg voor de indeling van de velden en kleedkamers en toewijzing scheidsrechters. Het wedstrijdsecretariaat bij VAKO is opgedeeld tussen de jeugd- en de seniorenafdeling. De wedstrijdsecretarissen zijn bereikbaar op onderstaande telefoonnummers.

 Afdeling Wedstrijdsecretaris  Telefoonnummer 
 Jeugd        Jan Jansen      

0592 - 542 899

06 - 44 07 01 90

 Senioren   Henk Abrahams   

0592 - 543 556

06 - 12 41 12 80 

Op 31 mei 1930 werd in Hotel van Wijk aan de Brink te Vries, V(riezer) A(ctiviteit) K(enmerkt) O(ns) opgericht. Aan de basis hiervan stonden de volgende personen: A. Bolhuis, Hs. Dekker, Joh. Dekker, H. Homan, J. Hilbrants, A. Polling, B. Scheepstra, H. Scheepstra, H. Smit, H. Smits, L. Stoel, B. Westerhof en J. Westerhof.

Er werd een voorlopig bestuur gevormd bestaande uit: Hs. Dekker, B. Scheepstra, L. Stoel. De heer W. Boer (Veenweg) was bereid gevonden om een stuk land als speelveld af te staan, waarop de leden van de vereniging dan konden voetballen met een echte leren bal. Als doelnetten werd gebruik gemaakt van kippengaas.

Op 31 juli, tijdens de eerste algemene ledenvergadering (gehouden bij Hotel van Wijk) werd het eerste officiele bestuur gekozen bestaande uit: H. Kamphuis (voorzitter), Hs. Dekker (secretaris), W. Brouwer (penningmeester), M. Staal (vice-voorzitter) en H.K. Uuldriks (vice-secretaris/penningmeester. In 1933 nam V.A.K.O. aan de competitie deel met 3 seniorenelftallen en 1 juniorenelftal, V.A.K.O. begon te groeien en is inmiddels niet meer weg te denken als vereniging uit Vries.

Door fusies met v.v. Bunne (1-10-1950), Dola (1-1-1959), de gymnastiekvereniging waar tevens werd gehandbald, en de zaterdagafdeling s.v. Vries (1-6-1972) werd V.A.K.O. een sportvereniging met zo'n 800 leden, gevestigd aan de Oosterkampen te Vries. In 1993 werd verzelfstandiging van de afdelingen voetbal, handbal en gymnastiek een feit. De naam s.v. V.A.K.O. veranderde hierdoor in v.v. V.A.K.O.

Meldingsformulier incidenten en conflicten

Meldingsformulier Conflicten / Incidenten [naam vereniging: ]

Ingezonden door

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Postcode :

Tel.nr. :

Datum conflict / incident :

Wedstrijd / of andere activiteit :

Bij het conflict / incident betrokken lid / leden die gedragsregels hebben overtreden. Namen :

:

:

:

Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen:

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Datum ondertekening formulier :

Handtekening :

Dit formulier dient binnen 1 week ingeleverd te zijn bij de klachten-/vertrouwenscommissie van de vereniging of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit gedeelte uitsluitend in te vullen door de vereniging.

Afhandeling :

Datum :

Paraaf Ontvangst klachten- en vertrouwenscommissie :

Melding ontvankelijk : ja / nee

Kennisgeving aan lid :

Ontvangst schriftelijk verweer :

Sanctiebesluit door bestuur :

Kennisgeving aan lid /leden door bestuur :

Klachten of meldingen over ongewenst gedrag en vertrouwenszaken kunnen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of persoonlijk bij VAKO's vertrouwenspersoon mevrouw Jiska Huizing-Weijermans worden ingebracht. Meldingen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld om de privacy van de melder en de beklaagde te waarborgen. Afhankelijk van de aard van de klacht kan de contactpersoon eventuele andere expertise inschakelen. Alle overige informatie rondom gedragsregels en respect is te vinden onder de menukeuze Respect of Downloads/Bestuur op deze site.

Contract senioren, leiders, trainers, bestuur voetbalvereniging VAKO

Voetballen is voor mij een hobby. En dat wil ik graag zo houden! Ik begrijp dat er regels en afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met veel plezier kan voetballen. Daarom zal ik ook mijn uiterste best doen mij aan de volgende afspraken te houden:

  1. Bij iedere training en wedstrijd lever ik een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van mijn team. Ik wil graag winnen, maar niet ten koste van alles.
  2. Ik accepteer leiding van trainers, leiders, (assistent)scheidsrechters, bestuursleden en commissieleden. Als ik het ergens niet mee eens ben, vertel ik dat op een rustige wijze.
  3. Ik gedraag mij zowel in woorden als in daden sportief en correct naar trainers, (assistent)scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark.
  4. Ik houd mij aan de afspraken die door de vereniging en de trainers zijn opgesteld over zaken als: trainen, afmelden, omgaan met materialen, douchen, etc.
  5. Ik zorg er mede voor dat het sportpark er netjes en verzorgd uitziet.
  6. Ik ben bereid om af en toe kleine klusjes te verrichten. Het is immers óók mijn club.


Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Ik accepteer dan ook dat ik word aangesproken op mijn gedrag als blijkt, dat ik mij op een of andere manier niet houd aan de gemaakte afspraken.

Ik ga akkoord met de inhoud van de bij mijn vereniging geldende Gedragscode.

Naam:

Datum en plaats:

Handtekening:

Handtekening bestuurslid: